Waterschap AGV neemt installaties groengas en ICEAS officieel in gebruik

Bron: h2o waternetwerk

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft afgelopen week twee nieuwe installaties gemarkeerd met een officiële ingebruikname. Het betrof de nieuwe groengasinstallatie in het westelijk havengebied (rwzi-west) van Amsterdam en het innovatieve zuiveringssysteem ICEAS op de rioolwaterzuivering in Weesp.

Zowel de groengasinstallatie als het ICEAS-systeem is al enige tijd in gebruik, maar beide gelden als nieuwe ontwikkelingen. Op rwzi-west wordt jaarlijks circa 9,7 miljoen m3 groengas geproduceerd en daarmee levert het waterschap ongeveer 5 procent van het landelijk aanbod van groengas en is daarmee één van de grootste groengasproducenten van Nederland, aldus AGV. Het groengas wordt geleverd als brandstof voor (vracht)auto's, maar gaat ook deels naar het aardgasnet voor stadsverwarming in Amsterdam. “Door de productie van groengas leveren we, vanuit één van onze kerntaken, een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en de circulaire economie”, zegt dagelijks bestuurder Sander Mager. Met de productie realiseert het waterschap een CO2-reductie van 26.200 ton per jaar.

'Dit levert veel duurzaamheids- en onderhoudsvoordelen op: het systeem is energiezuinig en er zijn minder tanks nodig waardoor er bij de bouw minder grondstoffen nodig zijn.'
Waterschap AVG

ICEAS

In Weesp wordt op de rwzi voor het eerst in Nederland het innovatieve ICEAS-systeem van watertechnologiebedrijf Xylem op volledige schaal toegepast. Bijzonder kenmerk van de installatie is dat het gehele zuiveringsproces in één stap, verdeeld over twee tanks, plaatsvindt. Daardoor zijn er geen voorbezink- en nabezinktank met bijbehorende installaties nodig.

Dit levert veel duurzaamheids- en onderhoudsvoordelen op: het systeem is energiezuinig en er zijn minder tanks nodig waardoor er bij de bouw minder grondstoffen nodig zijn, aldus het waterschap. De nieuwe rwzi is gebouwd naast de oude en inmiddels gesloopte installatie waarin de gedateerde technologie van oxidatiebedden werd gebruikt.

Na de opstart in 2020 van het ICAES-systeem moesten enkele problemen in de zuivering worden verholpen, zoals een gebrekkige bezinking van het slib door toedoen van de onbekende bacterie Thiothrix. Het duurde enige tijd voordat het proces naar behoren werkte, pas in augustus van dit jaar werd de installatie door hoofdaannemer Mobilis overgedragen aan AGV. 

Vorige week werd de installatie geopend door dagelijks bestuurder Peter Smit van AGV en Remco Hoeboer, directeur Mobilis met een symbolische druk op de knop van de ICEAS-zuivering. In een aansluitend symposium werden de ervaringen met het nieuwe systeem gedeeld.

Virtueel kijkje in de tank

Virtueel kijkje buitenkant tanks