Watertechnologie

Onze bijdrage:
werken aan droge voeten en schoon water

Klimaatverandering en natuurbescherming zijn maatschappelijke ontwikkelingen die veel invloed hebben op de manier van opereren in de watermarkt.

De komende jaren staan een aantal belangrijke opgaven op het gebied van waterbeheer op de agenda, zoals het verbeteren van de waterkwaliteit, het vergroten van de capaciteit en het verduurzamen van het proces. Deze opgaven worden complexer en dynamischer. Dit vraagt om samenwerken.

Neem contact op voor persoonlijk advies of meer informatie!

Remco Lensen
Divisiedirecteur

Een andere manier van samenwerken

Een andere manier van samenwerken en een andere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers is daarom noodzakelijk.

De Water Zuiveringen Alliantie (WZA) speelt op een unieke manier in op deze ontwikkelingen. De WZA is een duurzame vaste samenwerking bestaande uit Mobilis, Croonwolter&dros, RWB, TAUW en Sweco. Als onafhankelijke systemintegrator richt de WZA zich op de gehele levenscyclus van een riool- en drinkwaterzuiveringsinstallatie. Over het gehele spectrum van circulair bouwen: vanaf initiatief tot en met sloop en hergebruik. Best-for-project staat altijd centraal bij de WZA met als resultaat het verkorten van doorlooptijden en de laagst mogelijk Total Cost of Ownership.

Projecten