Infra Nederland

Onze bijdrage:
Slimmer verbinden, beter bouwen

Mobilis bouwt al ruim een eeuw aan de infrastructuur van Nederland. Ook de komende 100 jaar willen we met aansprekende projecten in de infrastructuur een positieve en duurzame bijdrage leveren aan onze leefomgeving. De multidisciplinaire en vaak complexe infraprojecten vereisen specifieke kennis en kunde. Niet voor niets is onze slogan 'Slimmer verbinden en beter bouwen'. Wij laten dit zien in het managen en beheersen van multidisciplinaire projecten – we richten ons op het beheersen van risico’s en benutten van kansen in het integrale domein; Beter bouwen laten we zien in het ontwerpen en uitvoeren van werken met een civiele beton scope. 

Neem contact op voor persoonlijk advies of meer informatie!

Jaap Blokland
Divisiedirecteur Infra

Expertise en ervaring waarop onze opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, provincies en netbeheerders mogen rekenen op een open en integere samenwerking. 

'Infra' is een breed begrip. Onder infra verstaat Mobilis alle bouwprojecten die betrekking hebben op weg-, water-, rail- en bovengrondse hoogspanningsverbindingen.

Projecten