Energie

Onze bijdrage:
een duurzaam en betrouwbaar elektriciteitsnetwerk

Nederland wil de emissies met bijna de helft terugdringen in 2030 en in 2050 klimaatneutraal zijn. Bij het behalen van deze duurzaamheidsambities is een grote rol weggelegd voor elektrificatie. Hierdoor ontstaan knelpunten in de krappe en verouderde landelijke en regionale elektriciteitsnetwerken. Mobilis Energie bouwt, verbouwt, renoveert en onderhoudt hoogspanningstations. Dat doen we voor de Europese netbeheerder TenneT, regionale netbeheerders, klanten in de industrie en Energy Service Companies.

Het huidige elektriciteitsnetwerk is niet alleen verouderd, ook het gebruik ervan is veranderd doordat elektriciteit niet alleen meer centraal wordt geproduceerd maar, door de energietransitie, steeds vaker ook decentraal. Dit leidt ertoe dat elektriciteitsopwekking vaker plaatsvindt op afstand van waar het wordt gebruikt, waardoor meer stroom moet worden getransporteerd. Ook krijgt het netwerk door de inzet van wind- en zonne-energie te maken met grotere pieken en dalen. En tot slot stijgt de vraag naar elektriciteit elk jaar. Het complete net moet daarom worden verzwaard. Mobilis Energie biedt oplossingen om energievelden snel en kostenefficiënt uit te breiden of te vervangen.

 

Samen met Croonwolter&dros alle disciplines in huis

Bij de bouw van hoogspanningsstations of productielocaties voor duurzame energie is het noodzakelijk dat civieltechnische en installatietechnische werkzaamheden optimaal op elkaar zijn afgestemd. Om die reden werkt Mobilis in de energiemarkt samen met TBI-zusteronderneming Croonwolter&dros. Onder de naam Samenwerking Croonwolter&dros en Mobilis (SC&M) beschikken we over menskracht en kennis in alle benodigde disciplines: civiele techniek, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en automatisering. SC&M is al sinds 2015 actief voor TenneT. De komende jaren zullen wij voor TenneT 150 hoogspanningsstations vervangen.

Neem contact op voor persoonlijk advies of meer informatie!

Jacco Groen
Divisiedirecteur

Nieuwe oplossingen om de energietransitie te versnellen 

Wij ontwikkelen geïntegreerde oplossingen in antwoord op de klantvraag. De grote opgaven waarvoor netbeheerders staan, maken het noodzakelijk om slimmer te gaan werken. Een voorbeeld hiervan is de manier waarop wij de doorlooptijd van zowel het ontwerptraject als de ombouw op hoogspanningsstations wisten te verkorten. SC&M realiseerde een proof of concept van een ‘skid’, een modulair ontwerp van een hoogspanningsstation met veel prefab componenten, dat eenvoudig in en uit een veld kan worden ‘geschoven’. Dit verlaagt de ombouwperiode fors. Daarnaast ontwikkelden we Mobriq, een systeem voor gestandaardiseerde fundatie van elektriciteitsvelden. Voortaan kunnen we met drie typen betonnen balken 90% van alle netvelden bedienen.

De kennis die wij als system integrator bij deze 220/380 kV projecten opdoen, zetten we ook graag in voor andere klanten die met een 110/150 kV netwerk werken.