Wat we doen

Mobilis is een multidisciplinaire civiele bouwer. We werken als hoofd- en onderaannemer of in combinaties en samenwerkingen in Nederland en net over de grens in België. Ons werk zie je terug in infra- en waterprojecten zoals wegen, tunnels, bruggen, viaducten, faunapassages, ecoducten, kademuren, parkeergarages, spooromgevingen, waterzuiveringen, gemalen en sluizen. Maar ook in projecten die vallen binnen industrie zoals fundaties en gebouwen of onder- en transformatorstations in de energiesector. 

Slimmer verbinden, beter bouwen doen we al 100 jaar. Om Nederland duurzaam en leefbaar in te richten voor nu en de toekomst, brengen we ons vakmanschap, expertise en ervaring in en zoeken we de verbinding op. Zo boeken we samen vooruitgang. En dat blijven we ook de komende 100 jaar doen!

Met innovatieve en duurzame oplossingen dragen we bij aan de realisatie van de energietransitie. We hebben kennis van de bouw van zware betonconstructies als energiecentrales, schakelstations en bijzondere funderingen. We zorgen ervoor dat mens en dier veilig de oversteek kunnen maken over de weg en het spoor. Renovatie en onderhoud is de toekomst waarbij we kiezen voor levensduurverlenging in plaats van nieuw aanleggen. Klimaatverandering en natuurbescherming zijn van invloed op waterbeheer, waterkwaliteit en verduurzaming en vraagt om samenwerken. De vaak complexe infraprojecten vereisen specifieke deskundigheid die Mobilis in huis heeft. We laten dat zien door de wijze waarop we multidisciplinaire projecten managen en beheersen.