Uitbreiding Sluis Eefde

Om het huidige capaciteitstekort en de verwachte toename van 12.000 naar 20.000 vrachtschepen per jaar te ondervangen, heeft Rijkswaterstaat in Eefde tussen het Twentekanaal en de IJssel een tweede sluis laten bouwen en wordt er groot onderhoud gepleegd aan de bestaande monumentale sluis (1933).

Het consortium Lock to Twente (L2T), een samenwerkingsverband tussen TBI-ondernemingen Mobilis, Croonwolter&dros en TBI PPP is verantwoordelijk voor de bouw van de tweede sluis en het groot onderhoud voor de komende 27 jaar.

In november 2016 is de bouw van een tweede sluis bij Eefde gegund aan de aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T). Een tweede sluiskolk bij Eefde verkort de wachttijden voor schepen en maakt deze belangrijke toegang tot Twente minder kwetsbaar bij onderhoud en calamiteiten. De nieuwe kolk is geschikt voor klasse Va-schepen, het grootste type schip dat na de verruiming van de Twentekanalen wordt toegestaan.

Zonnepanelen en bijzondere sluisdeur

De nieuwe kolk is zodanig ontworpen dat deze energieneutraal is. De technische installaties zijn energiezuinig uitgevoerd. De energie, die nog nodig is voor bediening van de kolk, wordt  op het sluiscomplex opgewekt met zonnepanelen.

De nieuwe kolk heeft een voor Nederland unieke segmentdeur aan de kanaalzijde van het complex gekregen. Een segmentdeur ligt plat op de bodem als de sluis is geopend en draait vanuit die positie omhoog als de sluis wordt gesloten. Deze deur is ook nog werkzaam bij zeer hoge waterdruk. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de andere deur in de sluis beschadigd raakt en deze zijn waterkerende functie verliest. Hierdoor kunnen grote verschillen in het waterniveau ontstaan. Bij een calamiteit in de sluis draagt deze functionaliteit bij aan de veiligheid.

Nieuw bediengebouw

Het nieuwe bediengebouw – van waaruit beide kolken, de pompen en het aflaatwerk worden bediend - is energiezuinig, toekomstbestendig en sluit aan op het monumentale en landschappelijke karakter van het sluiscomplex.

Nieuws & actualiteiten

Het dak zit er weer op

In het weekend van 14 en 15 november 2020 gebeurde er iets bijzonders bij de Zuidersluis in Eefde. Na vijf maanden afwezigheid werden de verbindingsbruggen tussen de heftorens en de sluisdeur aan de kant van de IJssel weer teruggeplaatst. In juni gingen de verbindingsbruggen van Sluis Eefde, en de sluisdeuren op transport naar Hollandia Services in Krimpen aan den IJssel. Daar zijn ze onder gecontroleerde omstandigheden  gereinigd, gestraald, gerepareerd en geconserveerd. Zo kunnen ze weer jaren dienstdoen. 

Het dak gaat eraf

Timelapse uithijsen traversen Sluis Eefde

In het weekend van 13 en 14 juni 2020 vonden er onderhoudswerkzaamheden plaats bij Sluis Eefde. Voor het eerst in het 90-jarige bestaan van de monumentale Zuidersluis werden de verbindingsbruggen tussen de heftorens en sluisdeuren verwijderd en vervoerd naar Krimpen aan de IJssel. De traversen, de officiële naam voor de verbindingsbruggen, en de sluisdeuren worden daar onder gecontroleerde omstandigheden gereinigd, geschuurd, geschilderd, indien nodig gerepareerd en overgeschilderd.

Ingebruikname sluis en terrein - 20 april 2020

Start groot onderhoud

Doorvaart eerste werkschip - 18 maart 2020

Eerste werkschip door de sluis

Productie sluisdeuren mei 2019

Timelapse plaatsen damwanden Kapperallee

Stuur project door