Uitbreiding Royerssluis Antwerpen

De Royerssluis is één van de meest gebruikte sluizen in Antwerpen. Ze vormt een belangrijke toegangspoort voor de binnenvaart en verbindt de Schelde met het Albertkanaal. Dankzij de uitbreiding zullen de grote binnenschepen rechtstreeks landinwaarts kunnen varen.

De sluis wordt verbreed tot 36 meter en verlengd tot 235 meter en krijgt een diepgang van 6,5 meter. Aan beide zijden komt een beweegbare basculebrug om voertuigen en fietsers vlot over de sluis te leiden.

Na een periode van voorbereiding is op 1 oktober 2021 het terrein voor de bouw van de Royerssluis overgedragen aan de combinatie Rinkoniën Rechteroever (lot. 3a). Rinkoniên Rechteroever bestaat uit de partners: Mobilis, CIT BlatonArtes GroupStadsbader NV & Boskalis Nederland.

Impressie nieuwe situatie Royerssluis

Oude situatie Royerssluis

De eerste jaren zullen de werkzaamheden zich concentreren op het bouwrijp maken van het terrein, maken van 2 kofferdammen die verbonden wordt met CementBentoniet-wanden om een gesloten kuip te creëren en het omleggen van wegen. Na deze periode, wanneer er geen kruisende infra meer over de bestaande sluis rijdt en er een “gesloten kuip” is ontstaan, zal de bouwkuip ontgraven worden en zal de bestaande sluis gesloopt worden, waarna er in 2024 een start gemaakt kan worden met de nieuwbouw van de Royerssluis.

Kofferdammen

Om een “gesloten kuip” te krijgen, zullen er 2 kofferdammen gerealiseerd worden, die gekoppeld zullen worden met een CementBentoniet-wand, dit is een waterkerende wand gemaakt van CementBentoniet, om zo een waterdichte kuip te krijgen. Naast de functie van de gesloten bouwkuipen, hebben de kofferdammen ook andere functies, te weten: verleggen van de verkeersader Stad Antwerpen  <-> havens en een aanvaarbescherming om de scheepvaart te weren en te voorkomen dat ze de bouwkuip invaren.

Vanaf begin 2022 is er gestart met heiwerkzaamheden voor deze kofferdammen, zowel op land als op het water. De dimensies van de kofferdam(men) zijn groot, waardoor er groot equipment nodig is om de kofferdam te realiseren.

Livestream én een timelapse video

Sinds april zijn de werken aan de Royerssluis ook live – met een kleine vertraging – te volgen via de webpagina van de Royerssluis. Daar vind je een link naar de livestream én een maandelijkse timelapsevideo. De camera’s zijn opgesteld op de uitkijktoren ter hoogte van de werfketen en op de sluismeesterwoning centraal in de werfzone.

BEKIJK DE LIVESTREAM VAN DE WERF VIA DE WEBSITE VAN ROYERSSLUIS

Stuur project door