Spoorzone Delft

CrommeLijn (CCL) bouwde voor ProRail een spoortunnel van 2,3 kilometer, bestaande uit twee tunnelbuizen, een ondergronds station, een parkeergarage langs de Spoorsingel, het bouwrijp maken van het gehele plangebied en voor de uitvoering van een groot deel van het Masterplan. De Combinatie CrommeLijn bestaat uit Mobilis, Dimco en Dura Vermeer.

In 2009 startte Combinatie Crommelijn met de voorbereidende werkzaamheden. Het plangebied werd "functievrij" gemaakt door het verleggen van kabels en leidingen en twee tramlijnen, sloopwerk en het verplanten van bomen. In 2010 ging het werk fysiek de grond in. Sinds eind februari 2015 rijden de treinen ondergronds, door de eerste tunnelbuis met twee sporen. Daarmee werd fase 1 van het infrawerk afgerond. In de zomer van 2015 is het spoorviaduct gesloopt, waarna werd gestart met de aanleg van de tweede tunnelbuis en de parkeergarage.

Fase 2 betekende voor Combinatie Crommelijn het in 2017 opleveren van de ruwbouw van de tunnel voor de sporen 3 en 4 waarmee complete viersporigheid op een van de drukste spoortrajecten van Nederland mogelijk is geworden.

Spoorzone Delft in vogelvlucht

Artikel Spoorzone Delft uit InBeeld - november 2015

Spoormetamorfose in Delft PDF

Stuur project door