Spooromgeving Geldermalsen

Het project SpoorOmgeving Geldermalsen (SOG) is gerealiseerd door de combinatie Mobilis en Dura Vermeer. Samen met ProRail vormt deze combinatie De Lingense Alliantie.

De combinatie was verantwoordelijk voor het scheiden van het hoog- en laagfrequent van het treinverkeer in en rondom Geldermalsen. Hiervoor is het emplacement uitgebreid van twee naar vier perrons en is een derde spoor – De Merwedelingelijn tussen Dordrecht en Geldermalsen – aangelegd.

De bouw is begin 2019 gestart. De ombouw heeft plaatsgevonden in vijf buitendienststellingen. In de buitendienststelling van zomer 2020 is het complete emplacement in ongeveer 700 uur omgebouwd. De treinenloop werd tijdens deze buitendienststelling minimaal verstoord. 

Over spooromgeving Geldermalsen

Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. De capaciteit van het spoor moet daarom meegroeien. Het spoorwegnet moet geschikt worden gemaakt voor de huidige en toekomstige vraag van vervoerders en reizigers. Voor de lijn Amsterdam – Utrecht – Eindhoven is het aantal intercity’s per uur, per richting al toegenomen van vier naar zes. Het aantal sprinters tussen Utrecht en Geldermalsen gaat straks van vier naar zes per uur, per richting. Om dit te kunnen realiseren zijn aanpassingen aan de bestaande infrastructuur noodzakelijk. In en om Geldermalsen hebben we  daarom het spoor en het station aangepast. De MerwedeLingelijn, tussen Dordrecht en Geldermalsen, heeft een eigen spoor gekregen. Zo hoeven de treinen op die lijn niet meer het drukke spoor tussen Amsterdam – Utrecht – Eindhoven te kruisen. Ook zijn op station Geldermalsen de perrons uitgebreid en is er een reizigerstunnel gerealiseerd die meer ruimte en comfort biedt.

In Tricht zijn de bestaande spoorwegovergangen ter plaatse van de Nieuwsteeg en de Lingedijk vervangen door onderdoorgangen. De Nieuwsteeg is geschikt voor fiets- en voetverkeer en de Lingedijk is geschikt voor fiets-, voet- en autoverkeer. Een derde onderdoorgang is gemaakt ter plaatse van de toekomstige randweg aan de noordzijde van Tricht. Daarnaast zijn er maatregelen uitgevoerd om geluid en trillingen te verminderen en verbeteren we de waterhuishouding samen met het Waterschap Rivierenland.

Eindresultaat SpoorOmgeving Geldermalsen

Waarom een alliantie?

Omdat er in relatief korte tijd veel gebeuren moest op en rond het spoor Geldermalsen, en omdat we dit zorgvuldig en veilig uit wilden voeren, met minimale hinder en overlast voor de omgeving is er een Alliantie opgericht. De krachten zijn gebundeld van de opdrachtgever (ProRail) met de opdrachtnemer (combinatie Dura Vermeer en Mobilis). Samen werkten we als één team; De Lingense Alliantie. Het team werd aangestuurd door het Alliantie Management Team (AMT). Het AMT had de dagelijkse leiding over de alliantie met elk teamlid een eigen aandachtsveld.

Nieuws & Actualiteiten

Geslaagde 38-daagse buitendienststelling juli/augustus 2020

Tijdens de buitendienststelling is ontzettend veel werk verzet om het spoor en het station klaar te maken voor de toekomst. Zo ligt de ruwbouw van de toekomstige reizigerstunnel onder het spoor, zijn er wissels en sporen vernieuwd, zijn er twee nieuwe perrons in gebruik genomen en is er in Tricht gewerkt aan toekomstige onderdoorgangen. De afbouw kan nu verder zonder dat het treinverkeer daar nog hinder van zal ondervinden. Bekijk in de timelapse het inhijsen van de reizigerstunnel.

Timelapse inrijden spoormoot

Inschuiven spoordek 19/22 april 2019

timelapse inhijsen reizigerstunnel

Project in Beeld juni 2020

Buitendienst stelling 30-8/2-9-2019

Stuur project door