RWZI Weesp

In opdracht van Waternet (namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) heeft Mobilis een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Weesp gebouwd.

Zuivering in één stap

Weesp is de eerste rwzi in Nederland, waar het innovatieve ICEAS-systeem van watertechnologiebedrijf Xylem op volledige schaal wordt toegepast.

In de ICEAS-zuivering is het cyclische zuiveringsproces (reageren, uitzinken, decanteren en stabiliseren) volledig geautomatiseerd terwijl de aanvoer continue doorloopt. Doordat de cyclus niet plaatsvindt in meerdere tanks, maar in één zuiveringstank kan worden bespaard op ruimte en bouwkosten. Zo ontstaat er op het huidige terrein extra ruimte. Bijvoorbeeld voor het uitbreiden van de zuivering, het plaatsen van zonnepanelen of een extra zuiveringsstap. De nieuwe zuivering verbruikt relatief weinig energie. Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde is 23 kWh/i.e. verwijderd. De nieuwe zuivering Weesp zal minder dan 19,5 kWh per i.e. verwijderd gebruiken. De Inwonerequivalent (i.e.) is in Nederland een eenheid van vervuiling. Het is de gemiddelde hoeveelheid vervuiling in het afvalwater die een persoon in huis veroorzaakt en is gebaseerd op de gemiddelde vervuiling door zuurstofbindende stoffen die een persoon per etmaal produceert. 

 

Schematische weergave van het ICEAS-systeem. Er is een continue inlaat van afvalwater en in de verschillende fasen wisselen beluchten, bezinken en aflaten elkaar af.

Klimaatbestendig

De nieuwe zuivering is ook klimaatbestendig. Mocht er door zeer hevige regenval water op het terrein komen te staan, dan blijft de zuivering gewoon werken. De belangrijkste elektrische installaties zijn namelijk hoger aangelegd. Verder zal het influent-gemaal van de zuivering ook blijven werken bij een flinke overstroming. Zo kan de RWZI worden ingezet om na hoogwater een deel van het gebied leeg te pompen.

3D model

Het hele ontwerp is met behulp van een 3D model gemaakt. Dit is handig om vooraf het ontwerp te controleren en daarna zonder fouten te bouwen. Verder vinden we in dit 3D model ook de informatie van alle onderdelen terug. Zo zien we bij het beheer- en onderhoud of de installatie goed werkt en is alle technische informatie in het model terug te vinden.

De nieuwe rwzi is gebouwd naast de oude waar de gedateerde technologie van oxidatiebedden werd gebruikt. Deze is inmiddels gesloopt. Mobilis was de hoofdaannemer, met TAUW, Xylem, Pannekoek GWW, RWB, Moekotte en Croonwolter&dros als bouwpartners.

Nieuws & actualiteiten

Virtueel kijkje in de tank

Virtueel kijkje buitenkant tanks

Timelapse bouw RWZI Weesp

Download en lees de hele artikelen van H2O

Iceas in Weesp meten is weten en omdenken PDF
BIM in de zuiveringspraktijk PDF

Stuur project door