RWZI Tilburg

De rioolwaterzuivering in Tilburg zuivert het afvalwater van Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel. Het gezuiverde water komt in de rivier de Zandleij terecht.

Op RWZI Tilburg zijn grootschalige aanpassingen nodig om te kunnen blijven voldoen aan wet – en regelgeving en aan de doelstellingen van het Waterschap ten aanzien van Schoon Water en CO2-reductie.

Om dit te bewerkstelligen heeft het Waterschap een uitvraag gedaan om samen met één marktpartij de komende 3 jaar, met de mogelijkheid om nog eens 3 jaar te verlengen, in bouwteamverband, een aantal deelprojecten te ontwerpen met de intentie om deze vervolgens door de marktpartij te laten realiseren.

Energiefabriek

In 2017 is op het terrein van de zuivering in Tilburg de energiefabriek geopend. Slib van alle locaties van Waterschap De Dommel wordt hier vergist. Hierbij wordt biogas gevormd. Met warmte en kracht wordt met dit biogas energie opgewekt. De zuivering werkt nu 'energieneutraal'. Dit betekent dat de zuivering evenveel energie opwerkt als dat het gebruikt. Het overschot aan biogas wordt geleverd aan buurman Attero die het omzet naar aardgas. Dat wordt weer geleverd op het centrale gasnet. Waterschap De Dommel wil in 2025 overal energieneutraal zijn.

De combinatie Mobilis – Croonwolter&dros (CMC) heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Waterschap De Dommel voor het realiseren van de aanpassingen voor de RWZI Tilburg.

In dit project werkt Mobilis-Croonwolter&dros samen met Tauw en RWB waarmee het ook de Water Zuiveringen Alliantie (WZA) vormt. Behalve CMC, Tauw en RWB maakt ook Sweco deel uit van WZA. Met deze contractpartners zal CMC in bouwteamverband met Waterschap De Dommel de RWZI Tilburg renoveren. Het bouwteamverband zal voor elk deelproject het voorontwerp, definitiefontwerp en uitvoeringsontwerp uitwerken op de disciplines Proces Technologie, Werktuigbouwkunde, Civiele techniek, Elektrotechniek en Automatisering. Daarna zal in concurrentie een aanbieding en mogelijke realisatie volgen.

Nieuws & Projectupdates

Meer over

Stuur project door