Renovatie Maastunnel

TBI-ondernemingen Mobilis, Croonwolter&dros en Nico de Bont hebben opdracht gekregen van de gemeente Rotterdam om in integraal verband de renovatie en restauratie van de Maastunnel in goede banen te leiden.

De renovatie van de Maastunnel heeft in totaal twee jaar geduurd en is in 2019 afgerond. Dagelijks maken ruim 75.000 motorvoertuigen gebruik van deze tunnel. Daarmee vormt de Maastunnel een belangrijke schakel in het Rotterdamse wegennet. Tijdens de renovatie is er daarom altijd één tunnelbuis beschikbaar gebleven voor het verkeer van zuid naar noord. Op die manier bleef het Erasmus Medisch Centrum en het centrum goed bereikbaar.

Aansluitend vinden de werkzaamheden aan de fiets- en voetgangerstunnel en overige bouwkundige ruimten plaats. Dit is in het voorjaar van 2020 gereed. In deze periode is de combinatie Aanpak Maastunnel verantwoordelijk voor instandhoudingsactiviteiten tot en met eind 2022.

Werkzaamheden

De aanleiding voor de grootschalige renovatie is dat in 2011 is gebleken dat het beton van de Maastunnel in de loop der jaren is aangetast. Daarnaast moet de tunnel in 2019 voldoen aan de nieuwe wet Tunnelveiligheid. De volgende werkzaamheden zijn bij de renovatie uitgevoerd:

  • Betonherstel en bouwkundige werkzaamheden;
  • Groot technisch onderhoud aan de tunneltechnische installaties;
  • Vernieuwing van de bedieningscentrale.

Bijzonder project

Doordat de Maastunnel al ruim 70 jaar oud en tevens ook een rijksmonument is, is het om meerdere redenen een bijzonder project. Zo kon het gebeuren dat er tijdens de sloopwerkzaam­heden onverwachtse situaties ontstaan die passend moeten worden opgelost. De “look and feel” van de Maastunnel moest behouden blijven. Authentieke elementen mogen niet verloren gaan. Ook de uitdaging om zo min mogelijk (verkeers)overlast te veroorzaken alsook het perfect afstemmen van de onderlinge werkzaamheden, maakten de renovatie complex. In de nieuwe situatie wordt de Maastunnel bediend vanaf de Verkeerscentrale Kleinpolderplein. Om het overzicht vanaf afstand te bewaren, worden de benodigde bedienings- en signaleringsapparatuur aangebracht. Ook de omroep- en intercominstallaties en het verkeersdetectie- en ventilatiesysteem worden vernieuwd.

Renovatie fiets- en voetgangerstunnel

De fiets- en voetgangerstunnel is ingrijpend gerenoveerd en gerestaureerd. Er zijn werkzaamheden uitgevoerd aan wanden, plafond en vloeren. Zo is de volledige vloer van de voetgangerstunnel vervangen, de vloer in de fietserstunnel is opgeknapt, de oude tegels zijn vervangen, de natriumverlichting is vervangen door led en de veiligheidscamera’s zijn vervangen. De fiets- en voetgangerstunnel is net als de autotunnel een rijksmonument, waardoor we extra zorgvuldig te werk moesten gaan.

Daarnaast moesten we rekening houden met stoffen die schadelijk kunnen zijn als ze bewerkt worden. Er was asbest aanwezig in de kabelkanalen. Doordat een volledig nieuwe, dichte betonvloer wordt aangebracht, is het asbest geïsoleerd van de gebruiksruimte en was er geen contact meer mogelijk met gebruikers van de tunnel. Daarnaast hebben we de PCB-houdende coating weggehaald op het plafond van de tunnel en de wanden en het plafond bij de roltrappen. Vervolgens is er ook een nieuwe coating aangebracht. Op zaterdag 17 oktober 2020 is de voetgangerstunnel opengegaan, waarmee de renovatie is afgerond.

De afdeling Speciale Technieken aan het werk.

Nieuws & Actualiteiten

DE OUDE DAME IS WEER VAN DE ROTTERDAMMERS

OUDSTE FIETSTUNNEL IN NEDERLAND GERENOVEERD

Wil je alles weten over de renovatie van de Maastunnel?

Stuur project door