Renovatie Berlagebrug Amsterdam

Het rijksmonument Berlagebrug is een slagader in de bereikbaarheid van Amsterdam en gelegen op  een drukke binnenstedelijke locatie. De monumentale brug uit 1932 is toe aan groot onderhoud. Bij het bedienen van de brug treden soms storingen op waardoor deze niet verder open of dicht kan. Mobilis vervangt daarom in opdracht van de gemeente Amsterdam de bewegingsconstructie en het beweegbare brugdek.

Met de uitvoering van dit project maakt Combinatie Berlagebrug (Mobilis en Rusthoven) de brug weer klaar om de komende decennia op een veilige en betrouwbare manier te functioneren. Het project past in een breder programma waarin gelijktijdig door nevenaannemers de monumentale onderdelen van de brug worden gerestaureerd en werkzaamheden aan de botenloods en de kruispunten uitgevoerd worden. 

Vernieuwing

Mobilis is begin september 2021 al gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De Berlagebrug (brug 423) is een elektromechanisch aangedreven basculebrug. Dit Rijksmonument, voldoet niet meer aan het wettelijk gestelde veiligheidsniveau en veroorzaakt al geruime tijd overlast bij de omgeving, bij gebruikers en bij de bediening. Klachten gaan o.a. over geluidsoverlast, verminderde beschikbaarheid tijdens warme periodes, slijtage van de mechanische uitrusting, vervorming van het beweegbare gedeelte en scheurvorming in het brugwachtershuisje.

Restauratie Rijksmonument

Begin 2022 is Mobilis gestart met de monumentale restauratiewerkzaamheden aan de Berlagebrug. Bij dit rijksmonument horen ook de Schollenbrug, twee roeiloodsen en de kademuren. Het gaat hierbij om het restaureren en vervangen van metselwerk, voegen, smeedwerk en natuursteen. In het najaar van 2022 wordt hiervoor een tweede aanbesteding gehouden.

Tijdelijke afsluiting Berlagebrug

Vanaf de zomer van 2023 start Mobilis met de uitvoering en wordt het beweegbare deel van de Berlagebrug vervangen. Tegelijkertijd vervangt het GVB het spoor en wordt er gewerkt aan de fietspaden. Er komt een hulpbrug voor fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten. De Berlagebrug is dan 16 weken buiten gebruik.

Bouwstappen renovatie Berlagebrug

Stuur project door