Renovatie Berlagebrug Amsterdam

Het rijksmonument Berlagebrug is een slagader in de bereikbaarheid van Amsterdam en gelegen op een drukke binnenstedelijke locatie. De monumentale brug uit 1932 was toe aan groot onderhoud. Bij het bedienen van de brug traden soms storingen op waardoor deze niet verder open of dicht kon. Mobilis verving daarom in opdracht van de gemeente Amsterdam de bewegingsconstructie en het beweegbare brugdek.

Met de uitvoering van dit project maakte Combinatie Berlagebrug (Mobilis en Rusthoven) de brug weer klaar om de komende decennia op een veilige en betrouwbare manier te functioneren. Het project past in een breder programma waarin gelijktijdig nevenaannemers de monumentale onderdelen van de brug restaureerden en werkzaamheden aan de botenloods en de kruispunten uitvoerden. 

Vernieuwing

Mobilis startte begin september 2021 al met de voorbereidende werkzaamheden. De Berlagebrug (brug 423) was een elektromechanisch aangedreven basculebrug. Dit Rijksmonument, voldeed niet meer aan het wettelijk gestelde veiligheidsniveau en veroorzaakte al geruime tijd overlast bij de omgeving, bij gebruikers en bij de bediening. Klachten gingen onder andere over geluidsoverlast, verminderde beschikbaarheid tijdens warme periodes, slijtage van de mechanische uitrusting, vervorming van het beweegbare gedeelte en scheurvorming in het brugwachtershuisje.

Restauratie Rijksmonument

Begin 2022 startte Mobilis met de monumentale restauratiewerkzaamheden aan de Berlagebrug. Bij dit rijksmonument horen ook de Schollenbrug, twee roeiloodsen en de kademuren. Het ging hierbij om het restaureren en vervangen van metselwerk, voegen, smeedwerk en natuursteen. In het najaar van 2022 werd hiervoor een tweede aanbesteding gehouden.

Tijdelijke afsluiting Berlagebrug

Vanaf de zomer van 2023 startte Mobilis met de uitvoering en vervingen we het beweegbare deel van de Berlagebrug. Tegelijkertijd verving het GVB het spoor en werd gewerkt aan de fietspaden. Er kwam een tijdelijke hulpbrug voor fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten. De Berlagebrug was zestien weken buiten gebruik.

Bouwstappen renovatie Berlagebrug

Stuur project door