Reconstructie N211 Wippolderlaan

 

De aannemers Mobilis-Van Gelder (verenigd in aannemerscombinatie Westlandse Entree) voert de reconstructie N211 Wippolderlaan in Provincie Zuid-Holland uit. Het Design & Construct project omvat de wegverbreding tussen de A4 en N222 en de aanleg van een ongelijkvloerse kruising N211-Laan van Wateringse Veld en de kruising N211-N222. Ook een gedeeltelijke herinrichting van recreatiegebied de Zwethzone maakt deel uit van het project. De voorbereidende werkzaamheden zijn in de zomer van 2023 gestart. Uiterlijk in 2027 moet de reconstructie klaar zijn.

Betere verkeersdoorstroming

De N211 Wippolderlaan is een belangrijke verbindingsweg langs Wateringen tussen de A4 en de Erasmusweg in Den Haag. Het toenemende verkeer uit Greenport-West-Holland, de naastgelegen bedrijventerreinen maar ook woon-werkverkeer dat toeneemt en verstedelijking zorgen voor files. Dagelijks maken meer dan 71.000 motorvoertuigen gebruik van deze weg en is daarmee één van de drukste provinciale wegen van ons land. Het plan voor aanpak van deze drukke weg dateert al van tien jaar geleden. De reconstructie moet na realisatie zorgen voor een betere verkeersdoorstroming en files voorkomen.

 

Omvang reconstructie

In het projectgebied komen wonen, werken, recreëren èn bouwen samen. De weg tussen de A4 en de N222 gaat van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Er komt een ongelijkvloerse kruising tussen de N211 en de Laan van Wateringse Veld net als bij de kruising N211-N222. Vanaf de nieuw aan te leggen rotonde bij de Laan van Wateringse Veld loopt de weg omhoog met een fly-over over de N211. Een gedeeltelijke herinrichting van het naastgelegen recreatiegebied de Zwethzone is eveneens onderdeel van de reconstructie.

 

Ontdek meer over de Wippolderlaan

Kruising Laan van Wateringseveld

Duurzame maatregelen

In het ontwerp van de weg zijn (extra) duurzame maatregelen opgenomen tegen licht en geluidhinder. Groene geluidsschermen met bioblocks (bouwblokken van plantenresten) zorgen voor een duurzame inrichting van de vernieuwde N211. Door de bermen bijvriendelijk aan te leggen als Honey Highway bevorderen we de biodiversiteit. Daarnaast krijgt recreatiegebied de Zwethzone natuurvriendelijke oevers.

Looptijd project

Vanaf augustus 2023 starten de voorbereidingen zoals kabels en leidingen verleggen en bomenkap. In april 2024 starten de werkzaamheden. Uiterlijk in 2027 moet de reconstructie klaar zijn. Voor de bomen en struiken die zijn verwijderd, komen aan het einde van het project nieuwe bomen en beplanting in de plaats.

Samenwerking

In de samenwerking Mobilis-Van Gelder brengt ieder zijn specialiteit in. Zo is Mobilis civiel georiënteerd en Van Gelder gericht op grond-, weg- en waterwerk. Dit blijkt in de praktijk een goede en succesvolle combinatie. Van Gelder zet intelligente VRI's in om de verkeershinder te verminderen tijdens de uitvoering. Fiets- en voetpaden blijven veilig en maximaal beschikbaar.

Bekijk ook

Vergelijkbare projecten

Stuur project door