Realisatie betonrenovatie AWZI

Op de AWZI is de door het medium aangetaste influentbuffertank gerenoveerd.
De oppervlakken zijn met behulp van een hogedrukreiniger gereinigd en gesaneerd. Vervolgens is het spuitbeton volgens de natte spuitmethode aangebracht met een dikte variërend van 20 tot 50 mm waarna de oppervlakken zijn voorzien van twee lagen primer en een voor de toepassing geschikte Polyurea coating. De spankap is vervangen door een spankap met condensflappen om te voorkomen dat de tegen de spankap gevormde condens afloopt langs de wanden van de buffertank. 

De tank is weer vele jaren beschermd tegen het agressieve medium.

Stuur project door