Oosterweelknoop Antwerpen

De Oosterweelverbinding is een onderdeel van 'De Grote Verbinding', een toekomstproject waarmee gebouwd wordt aan de stad Antwerpen, waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. Door de Oosterweel te bouwen, wordt de Antwerpse Ring volledig rond gemaakt. De verkeersveilige infrastructuur die aangelegd wordt zorgt voor een meer leefbare omgeving voor iedereen.

Het Oosterweelknooppunt

Ter hoogte van het Noordkasteel, in het zuiden van de Haven, komt een nieuw knooppunt van 8 rijbanen met op- en afritten voor de snelweg, de haven en het noorden van de stad. Het knooppunt ligt verzonken in het landschap en verbindt de Scheldetunnel met de Kanaaltunnels die op hun beurt aansluiten op de Antwerpse ring. Door deze knoop deels te overkappen maken we ruimte voor een nieuw park: het Ringpark Noordkasteel.

De tunnelbak wordt op een diepte van 15 tot 30 meter aangelegd waarvoor ruim 3 miljoen kubieke meters grondwerk vereist is. 

Op dit moment werken we aan het Definitief Ontwerp waarna de werkzaamheden buiten in 2024 zullen starten. Het project zal in 2032 worden opgeleverd.

Dit onderdeel wordt uitgevoerd door een combinatie van Nederlandse en Belgische bedrijven nl. Mobilis, Boskalis, Artes Roegiers, Cit Blaton en Stadsbader.

Mobilis bouwt op dit moment aan 2 onderdelen in de Antwerpse Ring:

  • LOT 1   Linkeroever
  • LOT 3a Oosterweelknoop + Royerssluis

Toekomstbeeld Oosterweelknooppunt

Stuur project door