Onderhoud Coentunnel Amsterdam

De Coentunnel bestaat uit twee tunnels en ligt in de snelweg A10 bij Amsterdam. Elke dag rijden er ruim 130.000 voertuigen door de tunnel onder het Noordzeekanaal door. Dat is meer dan door andere tunnels in Noord-Holland.

In 2013 werd de tweede Coentunnel opgeleverd. Coentunnel Company (een consortium met Mobilis, Dura Vermeer en Besix) verzorgt vanaf dit moment het onderhoud van het bestaande Coentunneltracé. Dit onderhoudscontract loopt tot en met 2037. De Nederlandse Staat blijft via Rijkswaterstaat eigenaar en beheerder.

Tweede Coentunnel van begin tot eind

Optimale functionaliteit en veiligheid

De Coentunnel Company is een samenwerkingsverband dat in 2008 een DBFM-contract aanging met opdrachtgever Rijkswaterstaat voor de bouw van de tweede Coentunnel. De afkorting staat voor Design en Build, een fase die bij de oplevering van de tunnel in 2013 is afgerond, en Finance en Maintenance. Met nog 3 van de oorspronkelijke zeven partners, te weten Mobilis, Dura Vermeer en Besix verzorgen we het onderhoud en beheer van de Coentunnel. Het doel: optimale functionaliteit en veiligheid voor een vlotte doorstroom van het verkeer tussen Amsterdam en Noord-Holland.

Meerjarige Contracten

Het segment Meerjarige Contracten van Mobilis verzorgt de onderhouds- en beheerswerkzaamheden van de Coentunnel. Deze werkzaamheden bestaan uit inspecties, groenonderhoud, onderhoud aan de installaties en het asfalt en het assisteren bij afwikkeling van calamiteiten.

Erik van Weesep

Neem contact op voor meer informatie!

Bruggen, tunnels, kades en snelwegen, we realiseren ze graag van ontwerp tot oplevering. Maar dit betekent niet dat het stopt na oplevering van een project. Om deze assets jarenlang doelmatig te kunnen gebruiken is onderhoud nodig. Wij bieden daarvoor de juiste oplossingen.

Stuur project door