Ondergrondse Fiets- en Scooterstalling Station Maastricht

TBI-ondernemingen Mobilis en Timmermans realiseerden de ondergrondse fietsenstalling bij het station in Maastricht. De bouw werd uitgevoerd in opdracht van de samenwerkende partijen Gemeente Maastricht, Maastricht Bereikbaar, Provincie Limburg, ProRail en NS.

Kwaliteitsimpuls

Er wordt steeds meer gefietst in Maastricht waardoor rond het station meer fietsenstallingsplekken nodig zijn. Daarom werd een ondergrondse fietsenstalling gebouwd waar 3.000 fietsen droog, veilig en gratis (eerste 24 uur) kunnen worden gestald. De ondergrondse stalling zorgt voor een flinke kwaliteitsimpuls van het stationsgebied. Door deze fietsenstalling ontstaat bovengronds een aantrekkelijk stationsplein, zonder wild geparkeerde fietsen en met meer ruimte om te verblijven.

De bouw is in het voorjaar van 2016 gestart en heeft 1,5 jaar geduurd. Eind 2017 was de stalling klaar. 

Bouwtechniek

De bouw was opgeknipt in fases om bereikbaarheid van het station te garanderen en de overlast voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. Als eerste werden de ondergrondse wanden van de stalling gemaakt. Die wanden houden grondwater tegen en zorgen voor stabiliteit.

CSM-wanden

Er werd gebruik gemaakt van zogenaamde CSM (Cutter SoilMix)-wanden. Bij deze bouwmethode worden geluids- en trillingshinder tot een minimum beperkt. De wanden bestaan uit ‘panelen’ die om en om achter elkaar ondergronds worden gemaakt. Dat gebeurt door het mengen van de bodem met cement (SoilMix). Door het vermengen van een speciaal soort cement in de ondergrond worden de panelen gevormd. Bij het Stationsplein werden de CSM-wanden als eerste gemaakt, gevolgd door de Stationsstraat. De wanden zijn gemaakt bij de start van het ontgraven bij het Stationsplein. Tijdens het ontgraven van de bouwkuip werden stap voor stap stempels aangebracht om extra stabiliteit te bieden aan de wanden. Na het ontgraven is het onderwaterbeton in één keer aangebracht. Na het beton uitharden van het beton werd het grondwater weggepompt. Vervolgens werden de binnenwanden en kolommen gerealiseerd en tot slot het dek erop gestort.

Tijdens de bouw

Tijdens de bouw zijn treinen en bussen gewoon blijven rijden. Het station, winkels, hotels en restaurants bleven altijd bereikbaar wat belangrijk voor de omgeving was want zo’n 33.000 mensen lopen dagelijks over het station. De bouw werd gefaseerd uitgevoerd om bereikbaarheid te garanderen en de overlast zoveel mogelijk te beperken. Toch was er nog enige overlast door bijvoorbeeld geluids- en trillingshinder. Daarom zijn tijdens de uitvoering strenge eisen gesteld aan de bouwmethodiek, maximale hinder en werktijden.

Communicatie

Via de hieronder vermelde website van de gemeente Maastricht werden burgers op de hoogte gehouden over het project. Ook konden geïnteresseerden zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief van de gemeente Maastricht.

12 februari 2017

In deze aflevering van Via Maastricht nemen we eerst een kijkje bij de bouwkuip voor de ondergrondse fietsenstalling bij het station, waar het grondwater uit de bouwkuip wordt gepompt.

4 december 2016

In deze aflevering van Via Maastricht zijn gedeputeerde Eric Geurts en voorzitter Ondernemend Wyck Nol Beckers, aan het woord over de bouw van de ondergrondse fietsenstalling en de KlimOp.

9 oktober 2016

Bekijk de aflevering van Via Maastricht waarin hoofduitvoerder Jack Munsters vertelt over de werkzaamheden voor de ondergrondse fietsenstalling in het najaar. Vanaf 1:08 start het interview.

3 juli 2016

Bekijk de aflevering van Via Maastricht waarin projectmanager Ron Hiel vertelt over de werkzaamheden voor de ondergrondse fietsenstalling en het plaatsen van CSM-wanden.

Stuur project door