Onderdoorgang Heiloo

De combinatie Mobilis-Hegeman heeft in Heiloo de onderdoorgang gebouwd op de plaats waar de Vennewatersweg het spoor kruiste. Het project is uitgevoerd in opdracht van ProRail binnen de TunnelAlliantie.

Werkzaamheden

Met de komst van de onderdoorgang in het gebied zijn de doorgaande routes voor de toekomst behouden gebleven. De Vennewatersweg heeft aan de noordzijde een doorgaand fiets- en voetpad. De onderdoorgang is ter plaatse van de overgang met het spoor gebouwd en bestaat uit een betonnen tunnelbak met een fundatie en open toeritten. Aan de noordzijde is langs het spoor een fietsbrug aangelegd die over de onderdoorgang heen loopt. De wandafwerking (bv tegelwerk) behoorde niet tot de scope, maar is door de gemeente aangebracht.

De recreatieve fietsroute aan de oostkant is met een fietsbrug over de onderdoorgang aangesloten. De Noordelijke route van de Groeneweg en de fietsroute op de Zuidelijke route van de Groeneweg sluiten hierop aan. 

Naast het realiseren van de onderdoorgang heeft Onderspoor ook een duiker ten zuiden van de huidige overweg aangelegd. De spoorkruisende duiker is voorzien om het watersysteem te behouden rondom de locatie. De bestaande duiker (diameter 600) ten noorden van de huidige overweg bleef gehandhaafd.

Doelstelling Opdrachtgever

Om de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Heiloo te waarborgen was het van belang om de huidige spoorovergang van de Vennewatersweg ongelijkvloers te maken. Met de komst van Programma Hoogfrequent Spoor en de nieuwe woonwijken Zandzoom en Zuiderloo nam de belasting op deze gelijkvloerse spoorkruising toe tot een onacceptabel niveau.

Programma Hoogfrequent Spoor

Het project is gestart in het kader van het ProRail-programma Hoogfrequent Spoor en de uitbreiding van twee woonwijken binnen de Gemeente Heiloo. De onderdoorgang voorkomt verkeersopstoppingen in de toekomst wanneer meer treinen gaan rijden tussen Amsterdam en Alkmaar. Door het hele land wordt het aantal overwegen met het spoor verminderd om het treindiensten te verbeteren. Eind 2028 hoopt opdrachtgever ProRail dit programma te hebben voltooid.

Spoorwegonderdoorgang geopend

Op 20 mei 2020 is de spoorwegonderdoorgang geopend voor al het verkeer. Auto’s, vrachtwagens, fietsers en voetgangers kunnen nu veilig onder het spoor door. Wethouder Rob Opdam opende de tunnel door de onthulling van de naam. Dit deed hij door vanaf de fietsbrug het doek van het naambord te verwijderen. De tunnel heeft de toepasselijke naam ‘Door de Strandwal’. Na de onthulling werden de hekken weggehaald door de aannemer, combinatie Mobilis-Hegeman, en kon het wachtende verkeer voor het eerst door de tunnel.

Met deze onderdoorgang zorgen we voor een betere bereikbaarheid van Heiloo die de bestaande oost west wegen ontlast.
Wethouder Rob Opdam

Online opening

Vanwege de coronamaatregelen werd er een alternatieve openingshandeling bedacht. Er is een video gemaakt die bezoekers een kijkje geeft in de tunnel. Velen hebben inmiddels de video bekeken en zijn zo als één van de eersten door de tunnel ‘gereden’.

‘Door de Strandwal’

‘Door de Strandwal’ verwijst naar de strandwal waar de onderdoorgang doorheen is gebouwd. Een dwarsdoorsnede van de grondlagen wordt getoond in het tegelwerk van de tunnel.

Primeur toepassing Geo-Betontm in Heiloo

Mobilis heeft als eerste civiele aannemer in Nederland een duurzaam beton toegepast in dit project: Geo-beton. Nooit eerder werd geopolymeerbeton in een hoofddraagconstructie van een overheidsproject toegepast. Geopolymeer heeft een groot voordeel: de CO2-footprint. Deze is fors lager dan van traditioneel beton. Robert Jan Feijen, directeur Mobilis: “Door deze stap hebben we het project gezamenlijk een duurzaam karakter gegeven”. 

In oktober 2019 is een begin gemaakt met een proefstort van een wand in gewapende Geo-beton, de eigen handelsnaam voor geopolymeerbeton als productgroep. Mobilis werkt bij de ontwikkeling hiervan nauw samen met materiaalkundig adviesbureau Delta Concrete Consult uit Vianen dat geheel zelfstandig geopolymeer-recepturen ‘op klantspecificatie’ ontwikkelt. Op 10 maart 2020 presenteerde Mobilis de nieuwe innovatie Geo-beton te Heiloo.

Stuur project door