Onderdoorgang en spooraanpassing Heerhugowaard

 

De komende jaren worden aanpassingen gedaan aan het spoor en omliggend wegenwerk in Heerhugowaard door de bouwcombinatie Mobilis - Hegeman. Zo maakt de spoorwegovergang in de Zuidtangent plaats voor een spooronderdoorgang en wordt het lokale wegennet aangepast. Hiermee verbetert de doorstroming op de weg én het spoor en wordt er meer ruimte gemaakt voor meer treinverkeer.

Veilig verkeer door de onderdoorgang

In opdracht van ProRail bouwt de combinatie Mobilis - Hegeman op de plek waar de Zuidtangent in Heerhugowaard het spoor kruist een spooronderdoorgang. Nu ligt hier nog een spoorwegovergang. Doordat het treinverkeer drukker wordt moeten weggebruikers steeds vaker en langer wachten. De onderdoorgang maakt hier een eind aan. Direct naast het spoor bouwen we een weg zodat verkeer wat nu nog de Zuidtangent moet kruisen dat ook ongelijkvloers kan. Met dit project zorgen we voor meer veiligheid op de weg én op het spoor. Tijdens de bouw is de Zuidtangent afgesloten voor alle verkeer. De gemeente geeft omleidingsroutes aan.

Overlast beperkt

Om de overlast  zoveel mogelijk te beperken bouwen we het tunneldek waar de sporen op komen te liggen naast het spoor. We rijden deze in één keer op zijn plaats. Zo hoeft het treinverkeer niet langer dan nodig stilgelegd te worden. Nadat het tunneldek geplaatst is en het spoor daarop aangelegd, werken we nog tot medio 2026 aan de onderdoorgang en de omgeving.

Impressie - Zuidtangent gaat onder spoor door gezien vanuit het Zuidoosten

Tunnelalliantie

De TunnelAlliantie is een ketensamenwerking tussen initiatiefnemers (zoals gemeentes en provincies), ProRail en specifiek erkende aannemers voor het realiseren van spooronderdoorgangen.

Dit soort projecten kennen vaak een externe financierde partij. Meestal zijn dit gemeentes en provincies. De werkwijze van de TunnelAlliantie is op hen afgestemd om zo meer kwaliteit en een hogere betrouwbaarheid te krijgen. De afgelopen jaren leidde dit tot minder faalkosten, efficiënter werken en daarmee lagere kosten.

Impressie - Trap naar onderdoorgang

Impressie - 2 losse bruggen zorgen voor daglicht in de onderdoorgang

Nieuws & Actualiteiten

Hoogfrequent spoor

De spooronderdoorgang is onderdeel van de Zaancorridor. In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer worden op het traject Amsterdam-Heerhugowaard op drie plaatsen tunnels onder het spoor aangelegd. Op deze manier kunnen treinen op dit traject sneller en in een hogere frequentie rijden. Ook wandelaars, fietsers en automobilisten hebben er voordeel bij, omdat ze niet voor de spoorwegbomen hoeven te wachten. Zo wordt de doorstroming van het verkeer bevorderd.

In de video zie je het resultaat van een mooie samenwerking tussen verschillende partijen zoals Architecten_Lab, MOOI Noord-Holland - adviseurs omgevingskwaliteit de CRK van Gemeente Dijk en Waard en het BKP van ipv Delft creatieve ingenieurs waarbij vormgeving en techniek optimaal samenkomen.

Bekijk ook vergelijkbare spoorprojecten

Stuur project door