Natuurinclusieve Eiland-bruggen IJburg Amsterdam

 

Mobilis bouwt in opdracht van de gemeente Amsterdam de bruggen 2060 (Annemie Wolffbrug) en 2080 (Lee Millerbrug). De twee bruggen verbinden Haveneiland, Centrumeiland en Strandeiland met elkaar. Ook de bouw van de bijbehorende paviljoens en parkeergarage-inrit is onderdeel van de opdracht. Er is extra aandacht voor natuurinclusief bouwen. Zo krijgen de bruggen speciale nestmogelijkheden voor vleermuizen en zwaluwen. 

De verbindingen bestaan elk uit drie individuele staal-beton bruggen waarbij elke brug zijn eigen inpassing heeft: verkeersbrug noord en zuid en in het midden de trambrug. De bruggen hebben een bijzondere vakwerkconstructie die bestaat uit gekromde buizen. Onze Belgische partner Iemants produceert de staalconstructie gedeeltelijk in Arendonk en voor een deel in Vlissingen. In Vlissingen worden alle delen samengesteld en gereed gemaakt voor transport naar Amsterdam. Mobilis realiseert de betonnen onderbouw en de betonnen dekken. De aanleg van een inrit voor een toekomstige parkeergarage en de bouw van een paviljoen in het verlengde van brug 2080 maken ook onderdeel uit van de opdracht. 

“Mobilis is geen onbekende in het Amsterdamse. We zijn trots op deze mooie samenwerking en kijken uit naar de bouw van deze natuurinclusieve bruggen.”
Remco Hoeboer, directeur Mobilis

Natuurinclusief bouwen

Bij de bouw van de nieuwe bruggen is extra aandacht besteed aan natuurinclusief bouwen (natuur en groen integreren in de bouwconstructie). Bij de bruggen komen onder meer speciale nestmogelijkheden voor vleermuizen en zwaluwen. Dit principe is elders in Amsterdam ook toegepast bij de Amstelstroombrug, ook wel brug over de Duivendrechtsevaart genoemd.

Ondergrondse Infra

De verkeersbruggen hebben tevens een functie om de ondergrondse infra te verbinden. Onder de bruggen zijn diverse mantelbuizen meegenomen om de ondergrondse infra van eiland naar eiland te brengen. 

Informatiecentrum IJburg

In Strandlokaal IJburg vind je informatie over IJburg en de ontwikkeling van het gebied.

In het kader van hergebruik: voor de bouw van Strandlokaal IJburg is de bovenbouw van het voormalige gebouw van Lolaland gebruikt. Het is een houten gebouw met blauwwitte strepen. 

Je vindt Strandlokaal IJburg aan de Pampuslaan 505 in Amsterdam. De tentoonstelling en de maquette zijn te bekijken op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur. Maandag, dinsdag en woensdag is het Strandlokaal gesloten

Impressie paviljoen zuid, Grimshaw Architects

Bereikbaarheid

Met name voor Centrumeiland, Strandeiland en Buiteneiland zijn de bruggen van belang. Zij zorgen voor een goede bereikbaarheid en een veilige en vlotte doorstroming van auto, fiets, voetganger, bus en tram. De aanleg van IJburg is verdeeld in vijf families. Grimshaw & Partners, het bureau dat eerder de Ennëus Heermaburg (2001) en Brug 2002 ontwierp, is verantwoordelijk voor het ontwerp van de familie Hoofdbruggen, ook wel Eilandbruggen genoemd. De beide bruggen die Mobilis gaat bouwen, zijn onderdeel van de familie ‘Eilandbruggen’.

Maatschappelijke functie

De aansluitende paviljoens en parkeerinrit achter brug 2080 (Lee Millerbrug) op Strandeiland zijn ook onderdeel van de opdracht. Deze paviljoens zijn bedoeld voor activiteiten op het water en het strand. Denk bijvoorbeeld aan de realisatie van een restaurant of een watersportclub. Daarmee zorgt de brug niet alleen voor een goede verbinding maar heeft het ook een maatschappelijke functie. Bewoners van IJburg hebben zo volop de gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Werkzaamheden

De voorbereidingen zijn in 2023 gestart met de inrichting van de bouwterreinen. Vorig jaar zomer ging de eerste paal de grond in waarmee de ‘echte bouw’ van start ging. In Arendonk en Vlissingen zijn de bruggen in aanbouw die straks de verbinding gaan vormen tussen Haveneiland, Centrumeiland en Strandeiland. Later dit jaar staat het inrijden van de bruggen 2060 en 2080 in de planning. Volgend jaar werken we aan de inrit, paviljoens en kunst- en oeverwerken. 

Zoals het er nu naar uitziet, staat de ingebruikname van de bruggen en de paviljoens gepland voor de eerste helft van 2026. De verlengde IJtram (lijn 26) kan naar verwacht al met kerst 2025 over de bruggen rijden.

Gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het ontwerp en het contract, waarbij is samengewerkt met ingenieursbureaus als Sweco en Grimshaw Architects.

Ontdek meer

Stuur project door