Hoogspanningsstation Zevenhuizen en Bleiswijk

Mobilis bouwt, met Croonwolter&dros, als aannemerscombinatie SC&M), een nieuw hoogspanningsstation (150kV)  naast het bestaande hoogspanningsstation (380 kV) in Bleiswijk (Zuidplaspolder). Dit nieuw te bouwen hoogspanningsstation moet straks het nieuwe hoogspanningsstation in Zevenhuizen van stroom voorzien.

TenneTStedin en Liander realiseren samen met de gemeente Zuidplas een nieuw 150-20kV hoogspanningsstation vlakbij Zevenhuizen in de Zuidplaspolder. Daarnaast bouwt TenneT bij het 380kV station Bleiswijk een nieuw 150kV station. Tussen Bleiswijk en het nieuwe hoogspanningsstation Zevenhuizen/Zuidplaspolder leggen we een nieuwe, ondergrondse hoogspanningsverbinding aan. Die verbinding bestaat uit drie kabelcircuits.

Er worden drie aansluitingen aangelegd vanuit het 150kV station Bleiswijk naar het 150kV station Zevenhuizen. Deze komen parallel aan elkaar te liggen en vormen samen de hoogspanningsverbinding Bleiswijk – Zevenhuizen. Hiermee kan het benodigde vermogen geleverd worden in de toekomst.

Vergroten capaciteit

Op dit moment heeft het elektriciteitsnet in deze regio onvoldoende capaciteit om aan alle aanvragen van bestaande en nieuwe klanten te voldoen. Bestaande klanten kunnen niet groeien in hun capaciteit. Nieuw te ontwikkelen woonwijken, bedrijven en zonneparken in de regio kunnen niet worden aangesloten als we het elektriciteitsnet niet uitbreiden. Samen met de gemeente Zuidplas maken Liander, Stedin en TenneT de overgang naar een duurzame energievoorziening in deze regio mogelijk. Met dit nieuwe station maken we de toekomst de elektriciteitsvoorziening in Zevenhuizen, Waddinxveen, Lansingerland, Zoetermeer en Gouda klaar voor de toekomst.

Projectfilm Zuidaspolder

Stuur project door