Hoekse Waard

De Combinatie VolkerRail – Mobilis werkte in opdracht van de Gemeente Rotterdam aan de Hoekse Lijn. In dit project wordt het regionale metronet van Rotterdam gekoppeld aan de spoorlijn tussen Schiedam en Hoek van Holland. Deze lijn is geschikt gemaakt voor hoogfrequent gebruik van de metro. De ombouw van de Hoekse Lijn tot station Hoek van Holland Haven is uitgevoerd in de zomer van 2017. Het contract Stations en Baan is vrijwel geheel afgerond.

Van heavyrail naar lightrail

De huidige spoorlijn is omgebouwd tot een metrolijn. Daarnaast werd een extra station gebouwd: station Maassluis Steendijkpolder. Tussen Schiedam en Vlaardingen gaat een bijzondere constructie ervoor zorgen dat zowel goederentreinen als de metro op hetzelfde spoor kunnen rijden. Dit is een redelijk unieke combinatie van twee toepassingen op hetzelfde spoor.

Complex project

Het project omvatte de bouw- en aanpassing van zeven stations, de vervanging en aanpassing van circa 23 kilometer dubbelspoor spoorbaan- en bovenleidinginfrastructuur en de aanpassing van twee beweegbare bruggen. Het was een complex project waarin de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ProRail, RET, ingenieursbureaus, opdrachtnemers en andere belanghebbenden samenwerken.

Om overlast voor de reizigers zo veel mogelijk te beperken, werd de feitelijke ombouw in een zo kort mogelijke periode gerealiseerd. Dit betekend dat er drie maanden werd gebouwd, gevolgd door een maand testen en een maand proefrijden.

In een latere fase volgt een verlenging van het tracé en de bouw van een nieuw station: Hoek van Holland Strand. Deze werkzaamheden maken deel uit van een aparte aanbesteding die nog niet gegund is. Het totale project Hoekse Lijn, inclusief de verlenging en het nieuwe station HvH Strand is in 2018 gereed.

Veilig en duurzaam

Duurzaamheid en veiligheid staan centraal in de werkwijze van betrokken partijen. Veiligheid heeft in de voorbereiding en de uitvoering van het werk de hoogste prioriteit. Mobilis is als eerste civiele bouwer gecertificeerd voor trede 3 in de Veiligheidsladder. VolkerRail heeft als eerste spooraannemer trede 4 bereikt. Ook is er veel aandacht voor duurzaamheid. Beide partijen uit de Combinatie VolkerRail en Mobilis voldoen aan de eisen voor het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder.

In het nieuws

Stuur project door