Herinrichting gebied Amstelstation en omgeving

Binnen de ring van Amsterdam bouwt Mobilis samen met partner Van Gelder aan de nieuwe inrichting van de omgeving van het Amstelstation. Op deze drukke locatie wordt de bestaande fietsparkeergarage uitgebreid en de infrastructuur op het Prins Bernhardplein en Julianaplein omgelegd. Het project is in gang gezet om de bereikbaarheid van het station te verbeteren en ruimte te maken voor nieuwbouw.

Het project is gegund in december 2017 aan de combinatie Mobilis en Van Gelder. De tenderfase werd gekenmerkt door intensieve samenwerking met de opdrachtgevers Gemeente Amsterdam en ProRail. Door de 6 dialoogronden ontstond het winnende plan voor de uitvoering. Deze samenwerking staat centraal voor het succes van dit project.

Werkzaamheden

In het project bestaat uit drie basisonderdelen: de bouwwerkzaamheden in en rondom het station, de herinrichting van de infrastructuur en het leggen van een rioolleiding tussen het station en de Maliebaan. Bij het station zal de ondergrondse fietsparkeergarage worden uitgebreid van 1.300 naar 3.400 plekken. Ook gaat het loket van de GWK verplaatst worden naar een nieuw te bouwen op het lagere gedeelte van het station.

Het voorplein, het Julianaplein en de Prins Bernhardplein gaan ook op de schop. De tramhalte wordt verplaatst naar het oosten op het voorplein. Op de plek waar nu de tramlus en de huidige bushalte ligt komt de nieuwe Julianaplein te liggen, zo wordt de weg recht getrokken. Hierdoor zal de aansluiting op het Prins Bernhardplein en de Hugo de Vrieslaan moeten worden aangepast. Op de rotonde zelf zal een rijbaan gemaakt worden voor de nieuwe trambaan en de busbaan. Ook wordt de huidige voetgangers- en fietsoversteekplaats op het Julianaplein verlegd naar het westen.

Ten slotte wordt de huidige rioolbuis tussen het station en de Maliebaan vervangen. Deze begint onder de huidige bushalte en loopt door tot onder het fietspad van de Maliebaan. Het nieuwe riool zal worden onderheid door middel van geluidsarme technieken om de omgeving te ontzien. (door Voorbij?)

Tijdpad

In het voorjaar beginnen we met de voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en leidingen en het afsluiten van het voorplein. De bouw van de uitbreiding van de fietsparkeergarage zal in de zomer van 2018 on een vergevorderd stadium zijn. Dan moet ook de nieuwe tramhalte en tramlus gereed zijn voor gebruik voor de GVB. GVB is het GemeenteVervoersBedrijf van Amsterdam en verzorgt de lokale OV-dienstregeling.

Na ingebruikname van de tramhalte zal het herinrichten van het Julianaplein beginnen en een deel van het riool worden gelegd. Ook zal in het najaar de uitbreiding worden aangesloten op de huidige fietsenstalling en de herinrichting van de stationshal en stalling plaatsvinden. Ten slotte vindt de afbouw plaats en moet het geheel in het voorjaar van 2019 zijn opgeleverd.

Bestemmingsplan

Het project is aanbesteed in het kader van het Bestemmingsplan Amstelstation: aanpak openbare ruimte en woningbouw rond station Amsterdam Amstel. Dit gebied is tussen 2014 en 2023 in herontwikkeling om de openbare ruimte efficiënter in te richten en de omgeving op te waarderen. Binnen het bestemmingsplan valt ook de bouw van de Amstel Tower en de bouw van appartementencomplexen aan de zuidzijde van het Julianaplein. Na het project Amstelstation en Omgeving zal begonnen worden met de nieuwbouw van de nieuwbouw van de complexen.

Schetsen eindsituatie

Stuur project door