Groot Onderhoud John Frostbrug

In opdracht van Rijkswaterstaat voert de combinatie Mobilis – Iris het groot onderhoud uit aan de John Frostbrug in Arnhem. Deze monumentale brug, vooral bekend als het iconische landmark van Operatie Market Garden, is 1 van de belangrijkste verkeersbruggen die Arnhem centrum over de Nederrijn verbindt met Arnhem-Zuid en de A325.

Ingrijpende hersteloperatie

TBI-onderneming Mobilis is verantwoordelijk voor de beton-activiteiten en de Belgische firma Iris Industry Solutions zal de conserveringswerkzaamheden aan de staalconstructies voor haar rekening nemen. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2022. Vanaf eind juli tot en met begin september zal de brug afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen gedurende de werkzaamheden wel gebruik maken van de John Frostbrug.

De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit het herstellen van staalconserveringen en betonconstructies inclusief de engineering, verhardingen (asfalt- & slijtlagen), vervangen voegovergangen en herstelwerkzaamheden aan de historische metsel-, voeg- en natuursteenwerken.

Brugdelen

De totale lengte van de John Frostbrug is ca. 600 meter, verdeeld in een rivierdeel van ca. 472 meter en een landdeel van ca. 128 meter. De hoofdrijbaan heeft een breedte van ca. 13,50 meter (bruto) de voet- /fietspaden een breedte van ca. 4,25 meter (bruto). Het rivierdeel van de John Frostbrug bestaat uit een stalen hoofddraagconstructie met afzonderlijke rijdekken voor de hoofdrijbaan en de beide voet-/fietspaden. Het landdeel is een volledig gewapend betonnen constructie, waar de hoofdrijbaan en voet-/fietspaden gezamenlijk op een rijdek liggen.

De brug is verder opgedeeld in drie delen, de Zuidelijke zijoverspanning, de Hoofdoverspanning en het Noordelijk viaduct. De Zuidelijke zijoverspanning en de Hoofdoverspanning worden ook wel het rivierdeel genoemd en het Noordelijk viaduct het landdeel.

Emissieloze bouwplaats

Innovatie en duurzaamheid waren belangrijke uitgangspunten in de uitvraag naar de markt. Dit project is een pilot in het kader van de emissieloze bouwplaats van Rijkswaterstaat. In die hoedanigheid zullen wij een nagenoeg volledige geëlektrificeerde bouwplaats hebben en zeer minimaal gebruik maken van fossiele brandstoffen voor het toe te passen materieel. Door een slimme fasering en bouwlogistiek kunnen we niet alleen duurzaam werken met beperkte emissies, maar minimaliseren wij ook nog eens de overlast voor omgeving en de weggebruikers.

Stuur project door