Groot Onderhoud John Frostbrug

In opdracht van Rijkswaterstaat voerde de combinatie Mobilis – Iris het groot onderhoud uit aan de John Frostbrug in Arnhem. Deze monumentale brug, vooral bekend als het iconische landmark van Operatie Market Garden, is één van de belangrijkste verkeersbruggen die Arnhem centrum over de Nederrijn verbindt met Arnhem-Zuid en de A325.

Ingrijpende hersteloperatie

TBI-onderneming Mobilis was verantwoordelijk voor de beton-activiteiten en de Belgische firma Iris Industry Solutions nam de conserveringswerkzaamheden aan de staalconstructies voor haar rekening. De werkzaamheden startten in het voorjaar van 2022. Vanaf eind juli tot en met begin september 2022 was de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers konden gedurende de werkzaamheden wel gebruik maken van de John Frostbrug.

De werkzaamheden bestonden in hoofdlijnen uit het herstellen van staalconserveringen en betonconstructies inclusief de engineering, verhardingen (asfalt- en slijtlagen), voegovergangen vervangen en herstelwerkzaamheden aan de historische metsel-, voeg- en natuursteenwerken.

Brugdelen

De totale lengte van de John Frostbrug is circa 600 meter, verdeeld in een rivierdeel van circa 472 meter en een landdeel van circa 128 meter. De hoofdrijbaan heeft een breedte van circa 13,50 meter (bruto) de voet- en fietspaden een breedte van circa 4,25 meter (bruto). Het rivierdeel van de John Frostbrug bestaat uit een stalen hoofddraagconstructie met afzonderlijke rijdekken voor de hoofdrijbaan en de beide voet- en fietspaden. Het landdeel is een volledig gewapend betonnen constructie, waar de hoofdrijbaan en voet- en fietspaden gezamenlijk op een rijdek liggen.

De brug is verder opgedeeld in drie delen, de Zuidelijke zijoverspanning, de Hoofdoverspanning en het Noordelijk viaduct. De Zuidelijke zijoverspanning en de Hoofdoverspanning worden ook wel het rivierdeel genoemd en het Noordelijk viaduct het landdeel.

Emissieloze bouwplaats

Innovatie en duurzaamheid waren belangrijke uitgangspunten in de uitvraag naar de markt. Dit project was een pilot in het kader van de emissieloze bouwplaats van Rijkswaterstaat. In die hoedanigheid hadden wij een nagenoeg volledige geëlektrificeerde bouwplaats en maakten zeer minimaal gebruik van fossiele brandstoffen voor het toe te passen materieel. Door een slimme fasering en bouwlogistiek konden we niet alleen duurzaam werken met beperkte emissies, maar minimaliseerden wij ook nog eens de overlast voor omgeving en de weggebruikers.

Stuur project door