Grondstoffenhal Meerlanden

Voor opdrachtgever Meerlanden bouwt Mobilis een nieuwe grondstoffenhal in Rijsenhout. Meerlanden doet aan afvalinzameling, recycling en reiniging voor gemeenten en bedrijven in Noord- en Zuid-Holland. Met deze hal wil Meerlanden een deel van de activiteiten, die nu buiten plaatsvindt, onder dak brengen. Zo zorgen ze voor zowel een betere kwaliteit grondstoffen uit afval, als voor minder uitstoot van geluid, stof en geur naar de omgeving. De ontwikkeling van de grondstoffenhal is een onderdeel van een groter plan om het terrein duurzamer, veiliger, efficiënter en daarmee toekomstbestendig te maken.

De Grondstoffenhal is een hal van 90 x 46 meter ten behoeve van opslag van materiaal. De hal wordt voorzien van funderingspalen en de constructie bestaat voornamelijk uit beton en staal. Een gevel bekleden we met Accoya hout. Het gebouw zal worden voorzien van alle benodigde installaties en een kantoorruimte.

De nieuw te bouwen hal past bij de duurzaamheidsvisie van Meerlanden en is berekend op de toekomst, waarin de ontwikkelingen in de afvalhoeveelheden van de verschillende grondstofstromen en de toename van het aantal woningen is meegenomen. Met de komst van de grondstoffenhal kan Meerlanden de komende decennia op een verantwoorde manier de afvalinzameling en verwerking in de regio blijven uitvoeren.

Nieuws & Actualiteiten

Stuur project door