Effluentbeluchting RWZI Eindhoven

In opdracht van Waterschap de Dommel is de effluentbeluchting op de rioolwaterzuivering in Eindhoven gerealiseerd, een van de maatregelen om de zuurstofhuishouding in de beek beter te reguleren.

Bij droog weer bestaat een zeer groot deel van het water in de beek uit effluent. Dit gezuiverde rioolwater wordt op de Dommel geloosd, maar heeft te lage zuurstofconcentraties. Dit heeft negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit en de flora en fauna in en rond de Dommel.
Door het plaatsen van de kantelstuwen en de plaatbeluchters is het zuurstofpercentage in het effluent aanzienlijk verhoogd en de waterkwaliteit toegenomen.

Tot onze werkzaamheden behoorden o.a.:

  • Ontwerpfase; omzetten van het PvE in een DO en vervolgens in een UO op basis van SE Realiseren permanente bypass droogweerafvoer (9000 m³/uur) met schuifafsluiters;
  • Aanpassen bestaande effluentgoot 6 mtr. hoge betonwanden. Capaciteit 35.000m³/uur;
  • Leveren en monteren beluchtingsplaten in bestaande effluentgoot;
  • Bouwkundige aanpassingen bedrijfswatergebouw t.b.v. 3 stuks blowers;
  • Opnemen van het nieuwe beluchtingssysteem inclusief kantelstuwen en schuifafsluiters in de procesautomatisering van de zuivering;
  • Realiseren van betonwanden met 3 kantelstuwen in de uitstroomvoorziening op de Dommel.

Stuur project door