Artis Groote Museum

TBI-ondernemingen Mobilis en Nico de Bont werken aan het eerste en oudste museum van Amsterdam. Mobilis realiseert de kelderverdieping onder het monument. Nico de Bont is verantwoordelijk voor de complete restauratie van het casco en de beneden- en bovenzalen, waarbij de authentieke kenmerken van het gebouw en interieur behouden blijven.

Groote Museum

In het Groote Museum wil ARTIS de samenhang tussen mens en natuur in onze huidige tijd centraal stellen. Vroeger was het museum een ontmoetingsplaats voor de leden van het Genootschap Natura ARTIS Magistra, dat werd opgericht in 1838. ARTIS wil dit prachtige monument haar belangrijke rol teruggeven en de oude functies van samenkomst en het bestuderen van natuur nieuw leven inblazen.

Duurzame bouw

ARTIS is voorloper op het gebied van duurzaam restaureren. Zo wordt veel aandacht besteed aan de isolatie van het gebouw en komen er zonnepanelen op het dak. De grootste investering in duurzaamheid is al gedaan: de installatie voor een warmte koude opslag onder het Artisplein, die naast het Groote Museum ook de Ledenlokalen en andere onderdelen van ARTIS bedient.

Eerste fase

De eerste fase in de restauratie van het Groote Museum bestaat uit het herstellen van de verrotte fundering en het realiseren van een kelderverdieping (Mobilis). Om een extra verdieping te creëren, moet er vijf meter de diepte in gegraven worden. De kelderverdieping zal dienen als ontvangstruimte voor het nieuwe museum. In een latere fase worden de beneden- en bovenzalen gerestaureerd. De unieke kwaliteiten van het gebouw zijn daarin leidend. De 19de-eeuwse interieurs die met name in de bovenzalen grotendeels nog intact zijn, blijven bewaard.

In het nieuws

Stuur project door