Amstelstroombrug - Brug over de Duivendrechtsevaart

Mobilis bouwt in opdracht van de gemeente Amsterdam de Amstelstroombrug, ook wel brug over de Duivendrechtsevaart genoemd. Deze brug zal het Amstelkwartier verbinden met de Joan Muyskenweg voor voetgangers, fietsers en het autoverkeer. Ook verbindt de brug straks de nieuwe stadswijk met de natuur in de Amstelscheg aan de overkant van de Duivendrechtsevaart. In november 2020 zijn we gestart met de werkzaamheden en de brug kan naar verwachting in 2022 in gebruik worden genomen.

Amstelstroomlaan maakt woonwijken beter bereikbaar

De gemeente legt de Amstelstroomlaan aan als doorgaande weg in het Amstelkwartier. Aan de oostkant sluit de Amstelstroomlaan aan op de Spaklerweg en de toekomstige doorgang naar het Bajes Kwartier. Aan de westkant zorgt de brug voor de verbinding met de Joan Muyskenweg aan de overkant van de Duivendrechtsevaart. De brug zorgt voor een betere bereikbaarheid van de 10.000 woningen die in Overamstel worden gebouwd.

Op 11 november is Voorbij Funderingstechiek gestart met het aanbrengen van de palen voor de waterpijler as 3. 

Toepassing van duurzame materialen

De materialen worden mooier als ze ouder worden en vereisen weinig tot geen onderhoud. De bakstenen bestaan voor 60% uit  gerecyclede keramische producten. Natuursteen wordt gebruikt voor hoeken, plinten, de fietsgoot en deels als topafwerking van metselwerk. Voor de brugleuning en bankjes wordt duurzaam hout toegepast. Openingen zorgen voor daglichttoetreding onder het brugdek. Samen met de LED-verlichting zorgt dit voor een goede aansluiting op de omgeving en op alle momenten van de dag voor een prettig en vriendelijk gevoel.

Nieuws & actualiteiten

Ecologische inpassingen Amstelstroombrug

De Amstelstroombrug wordt aangelegd over de Duivendrechtsevaart. De nieuwe verbinding voor voetgangers, fietsers en autoverkeer ontsluit het Amstelkwartier, een gebied met een industrieverleden dat wordt getransformeerd tot een nieuwe woonwijk. De brug zorgt ook voor een verbinding met de natuur. Mede om deze reden wilde opdrachtgever gemeente Amsterdam dat de brug onderdeel zou worden van het ecologische netwerk in de stad. In deze video vertellen Mobilis, VenhoevenCS Architecture & Urbanism en ecologisch adviesbureau Smartland meer over wat deze ecologische inpassing inhoudt. 

Video ecologische inpassing Amstelstroombrug

Veel aandacht voor ecologie en biodiversiteit

De brug levert een bijdrage aan het ecologische netwerk in de stad. Er komt een bloemrijke middenberm, in de brugbalken komen de nestkasten van huis- en boerenzwaluw, in de middenpijlers de kraamkamers voor vleermuizen en in de pijlers aan de zijkanten nesten voor de ijsvogel en de oeverzwaluw. Ook komen in de brug voorzieningen voor planten en dieren die relatief zeldzaam zijn geworden in de stad, met schuil-, nestel- en slaapgelegenheid voor vleermuizen, vogels, vissen, vlinders, bijen en hommels. Hiermee gaat het brugontwerp van Mobilis en VenhoevenCS Architecture & Urbanism en ecologisch adviesbureau Smartland verder dan de eisen die de gemeente stelde.

Leggen liggers Amstelstoombrug

In augustus 2021 zijn de 34 meter lange liggers van de Amstelstroombrug gelegd. De betonnen liggers zijn vanuit de productlocatie van Haitsma Beton in Friesland per binnenvaartschip naar de Amsterdamse haven vervoerd. Vervolgens zijn ze per 2 overgeladen op een kleiner vrachtschip en over de Amstel naar de Duivendrechtsevaart getransporteerd. Er zijn in totaal 34 liggers ingehesen. Elke ligger is 34 meter lang en de zwaarste liggertype weegt maar liefst 118 ton. 

Aftermovie leggen liggers Amstelstroombrug

Groene middenberm

Impressie Amstelstroombrug

De groene middenberm van de Amstelstroomlaan wordt doorgetrokken over de brug. Het groen in deze middenberm wordt voorzien van een waterbuffer. Hierdoor behoeven de planten geen extra water in droge periodes.  De afwerking van de weg en de bestrating wordt hetzelfde als de Amstelstroomlaan.

Stuur project door