Slimmer verbinden door duurzaam bouwen

Om de opwarming van de aarde te beperken, is in de klimaatafspraken van de Verenigde Naties besloten om de wereldwijde CO2-uitstoot te halveren voor 2030 en net zero te bereiken voor 2050. Die doelstellingen komen alleen binnen bereik als vrijwel alle sectoren binnen de wereldeconomie transformeren. Onze duurzame ambities voor 2030 zijn: duurzame materiaalkeuze, circulair ontwerpen, circulaire bedrijfsvoering, duurzame energieoplossingen, emissieloos bouwen en klimaatadaptatie. Dat betekent dat Mobilis met gerichte initiatieven een bijdrage levert aan deze 6 impactgebieden.

Duurzame materiaalkeuze

Een duurzame materiaalkeuze is voor ons vooral een keuze voor minder materiaalverbruik. We maken slimmere ontwerpen en gebruiken steeds vaker hergebruikte en hernieuwbare grondstoffen. Onze doelstelling is dat in 2030 de inkoop en het gebruik van staal, beton, asfalt en grondwerk 50% duurzaam is.

Greenlist

Onze Greenlist zal standaard zijn in 2030 voor materiaal. Deze Greenlist voor een duurzame keuze maakt medewerkers, partners, onderaannemers, leveranciers en klanten meer bewust van beschikbare duurzame alternatieven.

Circulaire bedrijfsvoering

In de eerste plaats voorkomen en verminderen we afval op de bouwplaatsen en in al onze kantoren. Onze doelstelling voor 2030 is dat  we voor 95% onze materialen op de bouwplaats en kantoren hergebruiken.

Op de bouwplaats doen we dit door zoveel mogelijk te sturen op verpakkingsvrije producten en materialen of te werken met herbruikbaar en recyclebaar materiaal.

Tunnel of sluis met eigen zonnepark: eerste panelen RijnlandRoute geplaatst

Emissieloos bouwen

We reduceren onze emissies in lijn met het Klimaatakkoord van Parijsontwerpprincipes. We brengen onze eigen emissies (scope 1 en 2) en belangrijkste kernemissies (scope 3) in kaart en zetten ambitieuze doelen om deze te reduceren. Onze doelstelling voor 2030 is om 25% van onze draaiuren te maken met emissieloos materieel.

Tool materieel impact analyse

Mobilis heeft een tool ontwikkeld om makkelijk inzicht te geven op de impact van materieel op de CO2 en stikstofuitstoot op onze projecten. We zien in tenders en ook bij lopende projecten dat het steeds belangrijker wordt om te inventariseren wat de impact is van het materieel op het milieu. Deze tool laat op eenvoudige wijze zien op welk materiaal je het meest efficiënt kunt reduceren.

Circulair ontwerpen

Circulair ontwerpen is gericht op het behouden van waarde in de toekomst: we creëren nu de juiste voorwaarden zodat materialen, kunstwerken en gebouwen in de toekomst zo lang mogelijk in gebruik blijven. Om hergebruik in de toekomst eenvoudiger te maken, leggen we materialen vast in een materialenpaspoort. Het doel van een materialenpaspoort is dus om afval te elimineren en materialen te hergebruiken. In een materialenpaspoort staat informatie over de verschillende elementen in een constructie. Hierin wordt o.a. de ‘losmaakbaarheid’ van zo’n element meegenomen, dus bijvoorbeeld of de onderdelen verlijmt zijn of modulair gebouwd. Ook de samenstelling en leverancier van de onderdelen worden vermeld. Zo kan de herbruikbaarheid van een betonnen ligger in een constructie met een klik op de knop achterhaald worden. Of kunnen alle objecten met een materialenpaspoort gescand worden op een bepaalde grondstof. Onze doelstelling is om in 2030 onze kunstwerken standaard te ontwerpen op secundair / hergebruikt materiaal en grondstoffen.

Pilot Materialenpaspoort Amstelstroombrug

Het materialenpaspoort is op dit project aangesloten op de huidige BIM modellen, als extra dimensie. Op het project Amstelstroombrug Amsterdam zijn we aan de slag gegaan met een echt materialenpaspoort aan de hand van ons BIM-model en de tool Madaster. Madaster wordt gebruikt door o.a. Rijkswaterstaat voor het registeren van materiaal. TBI heeft een partnership met Madaster om het materialenpaspoort van onze infrastructurele werken op een makkelijke en duidelijke manier inzichtelijk te maken. Met deze pilot zet Mobilis (weer) een mooie stap richting een circulaire economie.

Wat te doen met balkstaal, oude rijplaten en stelconplaten of houten balken? Die verdienen een tweede leven op de infra-Marktplaats.

Duurzame energieoplossingen

Onze doelstelling voor 2030 is om onze projecten energieneutraal te bouwen en de CO2 uitstoot van onze footprint te halveren.

We denken proactief mee met onze klanten om duurzame energieoplossingen te realiseren. Omdat elk project uniek is, bestaat er geen pasklare oplossing: dit vraagt om een integrale benadering vroeg in de ontwerpfase.

Wij bieden oplossingen aan voor enerzijds het verminderen van de energievraag over de hele levensduur. Anderzijds voor het vergroten van het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon- en windenergie.

Klimaatadaptatie

Onze doelstelling is voor alle nieuwe projecten een klimaatlabel. Klimaatadaptatie is de mate waarin we onszelf en onze projecten kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Wat kunnen wij doen zodat onze projecten over 30 jaar ook bestand zijn tegen de onderhevige weersveranderingen. Als we succesvol kunnen zijn in klimaatadaptatie, zijn we in staat om onze projecten te beschermen tegen weersextremen.

Klimada tool

We willen klimaatadaptatie praktisch toepassen op projecten. Hiervoor is een  vragenlijst opgesteld waarbij projectmedewerkers zelf een doorlichting kunnen doen. Een project wordt doorgelicht op de onderwerpen die nu van toepassing zijn op klimaatadaptatie: meer water, droogte, warmer en ook een stijgende zeespiegel. Aan de hand hiervan kunnen we passende oplossingen bedenken en initiëren.

Groene parels bij Mobilis: Van ‘vintage’ sluisdeur tot eigen TBI-bos

Vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen of tips over de CO2-prestatieladder. Mail deze naar duurzaamheid@mobilis.nl.

Of neem contact op met Marjan Kloos, duurzaamheidscoördinator.

Marjan Kloos
Duurzaamheidscoördinator