Projectinformatie

Project Uitbreiding sluis Eefde
Locatie Eefde
Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Looptijd 2017-2020

In november 2016 is de bouw van een tweede sluis bij Eefde gegund aan de aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T), een samenwerking tussen de TBI-ondernemingen Mobilis (civiele techniek) en Croonwolter&dros (technische installaties). L2T is verantwoordelijk  voor de voorfinanciering, het ontwerp en de bouw. Daarnaast behoort het 27-jarige onderhoud tot de opdracht. 

Eind 2017 is de combinatie met de voorbereidende werkzaamheden voor het uitvoeren van de uitbreiding begonnen. Met de daadwerkelijke bouw is in maart 2018  gestart. Naar verwachting varen medio 2020  de eerste schepen door de nieuwe sluis.

Een tweede sluiskolk bij Eefde verkort de wachttijden voor schepen en maakt deze belangrijke toegang tot Twente minder kwetsbaar bij onderhoud en calamiteiten. De nieuwe kolk is geschikt voor klasse Va-schepen, het grootste type schip dat na de verruiming van de Twentekanalen wordt toegestaan.

Zonnepanelen en bijzondere sluisdeur

De nieuwe kolk is zodanig ontworpen dat deze energieneutraal is. De technische installaties worden energiezuinig uitgevoerd. De energie, die nog nodig is voor bediening van de kolk, wordt straks op het sluiscomplex opgewekt met zonnepanelen.

De nieuwe kolk krijgt een voor Nederland unieke segmentdeur aan de kanaalzijde van het complex. Een segmentdeur ligt plat op de bodem als de sluis is geopend en draait vanuit die positie omhoog als de sluis wordt gesloten. Deze deur is ook nog werkzaam bij zeer hoge waterdruk. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de andere deur in de sluis beschadigd raakt en deze zijn waterkerende functie verliest. Hierdoor kunnen grote verschillen in het waterniveau ontstaan. Bij een calamiteit in de sluis draagt deze functionaliteit bij aan de veiligheid.

Nieuw bediengebouw

Rijkswaterstaat heeft de markt uitgedaagd om bovenop wat reeds was uitgevraagd en binnen de gestelde maximale prijs meerwaarde te creëren voor het sluiscomplex. Deze mogelijkheid is aangegrepen door het opnamen van een nieuw bediengebouw in de aanbieding. Dit nieuwe bediengebouw – van waaruit straks beide kolken, de pompen en het aflaatwerk worden bediend - wordt energiezuinig, toekomstbestendig en sluit aan op het monumentale en landschappelijke karakter van het sluiscomplex.

Nieuws & actualiteiten

Het dak zit er weer op

In het weekend van 14 en 15 november gebeurde er iets bijzonders bij de Zuidersluis in Eefde. Na vijf maanden afwezigheid werden de verbindingsbruggen tussen de heftorens en de sluisdeur aan de kant van de IJssel weer teruggeplaatst. In juni gingen de verbindingsbruggen van Sluis Eefde, en de sluisdeuren op transport naar Hollandia Services in Krimpen aan den IJssel. Daar zijn ze onder gecontroleerde omstandigheden  gereinigd, gestraald, gerepareerd en geconserveerd. Zo kunnen ze weer jaren dienstdoen. 

Het dak gaat eraf

Timelapse uithijsen traversen Sluis Eefde

In het weekend van 13 en 14 juni 2020 vonden er onderhoudswerkzaamheden plaats bij Sluis Eefde. Voor het eerst in het 90-jarige bestaan van de monumentale Zuidersluis werden de verbindingsbruggen tussen de heftorens en sluisdeuren verwijderd en vervoerd naar Krimpen aan de IJssel. De traversen, de officiële naam voor de verbindingsbruggen, en de sluisdeuren worden daar onder gecontroleerde omstandigheden gereinigd, geschuurd, geschilderd, indien nodig gerepareerd en overgeschilderd.

Ingebruikname sluis en terrein - 20 april 2020

Start groot onderhoud

Doorvaart eerste werkschip - 18 maart 2020

Eerste werkschip door de sluis

Productie sluisdeuren mei 2019

Timelapse plaatsen damwanden Kapperallee

Op 13 en 14 juni 2020 ging het dak eraf

Timelapse uithijsen traversen Sluis Eefde