Projectinformatie

Project Uitbreiding sluis Eefde
Locatie Eefde
Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Looptijd 2017-2020

TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros (L2T) zijn verantwoordelijk de voorfinanciering, het ontwerp, de bouw en 27 jaar onderhoud van de nieuwe sluis in Eefde.

L2T is een samenwerking tussen Mobilis (civiele techniek) en Croonwolter&dros (technische installaties). De vertaling van de door deze partners gekozen naam Lock to Twente is 'Sluis naar Twente'. Eind 2017 begint de combinatie met de voorbereidende werkzaamheden voor het uitvoeren van de uitbreiding. Naar verwachting start de daadwerkelijke bouw van de tweede kolk in 2018 en medio 2020 varen de eerste schepen door de nieuwe sluis.

Een tweede sluiskolk bij Eefde verkort de wachttijden voor schepen en maakt deze belangrijke toegang tot Twente minder kwetsbaar bij onderhoud en calamiteiten. De nieuwe kolk is geschikt voor klasse Va-schepen, het grootste type schip dat na de verruiming van de Twentekanalen wordt toegestaan.

Zonnepanelen en bijzondere sluisdeur

De nieuwe kolk is zodanig ontworpen dat deze energieneutraal is. De technische installaties worden energiezuinig uitgevoerd. De energie, die nog nodig is voor bediening van de kolk, wordt straks op het sluiscomplex opgewekt met zonnepanelen.

De nieuwe kolk krijgt een voor Nederland unieke segmentdeur aan de kanaalzijde van het complex. Een segmentdeur ligt plat op de bodem als de sluis is geopend en draait vanuit die positie omhoog als de sluis wordt gesloten. Deze deur is ook nog werkzaam bij zeer hoge waterdruk. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de andere deur in de sluis beschadigd raakt en deze zijn waterkerende functie verliest. Hierdoor kunnen grote verschillen in het waterniveau ontstaan. Bij een calamiteit in de sluis draagt deze functionaliteit bij aan de veiligheid.

Nieuw bediengebouw

Rijkswaterstaat heeft de markt uitgedaagd om bovenop wat reeds was uitgevraagd en binnen de gestelde maximale prijs meerwaarde te creëren voor het sluiscomplex. Deze mogelijkheid is aangegrepen door het opnamen van een nieuw bediengebouw in de aanbieding. Dit nieuwe bediengebouw – van waaruit straks beide kolken, de pompen en het aflaatwerk worden bediend - wordt energiezuinig, toekomstbestendig en sluit aan op het monumentale en landschappelijke karakter van het sluiscomplex.

CO2 Prestatieladder

Uitbreiding Sluis Eefde is een project waar een nadruk ligt op duurzaamheid. Om dit aan te tonen, hebben wij de ambitie om, naast de energieneutraliteit in de gebruiksfase, te voldoen aan niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. We gaan dus met zijn allen hard aan de slag om de CO2-uitstoot van het project zo laag mogelijk te houden. Elk half jaar zullen we de interne en externe belanghebbenden via deze website informeren over onze carbon footprint, de maatregelen en de voortgang van het project. 

Inzicht: prognose

Lock2Twente heeft een prognose carbon footprint voor het gehele project opgesteld. Volgens de verwachting wordt gedurende de hele bouwfase 12.796 ton CO2 uitgestoten. De verdeling van emissiestromen van het L2T – Uitbreiding Sluis Eefde project zien er als volgt uit:

  • Productie van gebruikte goederen (70%)
  • Transport (14%)
  • Gebruik van materieel (14%)
  • Ondersteunend (2%)

Inzicht: werkelijk t/m 2018

Voor het project is een aparte CO2-reductiedoelstelling opgesteld, welke over de duur van het project wordt gerealiseerd. Voor de doelstelling wordt gekeken naar de emissie stromen over het gehele project. De einddatum van het project is de realisatiedatum voor de doelstelling: L2T reduceert de CO2 uitstoot van het gehele project met 10% in elk jaar ten opzichte van de geplande uitstoot berekend met DuboCalc.

Door duurzame keuzes die zijn gemaakt in het ontwerpproces, hebben wij al een flinke reductie gepland. De bovenstaande (geplande) carbon footprint ligt namelijk 14% lager dan volgens sectorstandaarden berekend. In de komende maanden kijken wij of er nog meer mogelijkheden zijn om te reduceren, zodat we nog lager uitkomen!

Naast de uitstoot in de realisatiefase, wordt er natuurlijk nog meer CO2 uitgestoten zodra de sluis is opgeleverd. Hiervoor hebben we ook een doelstelling, namelijk een reductie van 100% ten opzichte van een standaard ontwerp. Dit realiseren wij door de aanleg van zonnepanelen en door het gebruik van groene stroom. Zo wordt de sluis dus klimaatneutraal!

Communicatie

Lock2Twente communiceert halfjaarlijks publiekelijk over haar CO2 reductiebeleid.
Download hieronder de documenten:

Participatie en proeftuin

Lock2Twente neemt actief deel aan initiatieven rond CO2 reductie in de bouwsector. Om kennis op te halen en te delen zijn zij onder andere lid van Stichting Nederland CO2 Neutraal en vormt het sluizencomplex een Proeftuin voor Smart Maintenance. Bij deze proeftuin wordt de status van infrastructuur gemeten met behulp van sensoriek en gegevensanalyse. Meer informatie over de proeftuin is te vinden op: https://www.worldclassmaintenance.com/proeftuin-sluis-eefde/

Bijdragen?

Wil jij bijdragen aan het behalen van deze ambitieuze doelen? Dat kan! Heb je ideeën voor maatregelen of acties, of heb je een vraag over dit duurzame traject? Laat het ons weten via: mailbox@tbi-l2t.nl

Timelapse plaatsen damwanden Kapperalle