Projectinformatie

Project Uitbreiding sluis Eefde
Locatie Eefde
Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Looptijd 2017-2020

TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros (L2T) zijn verantwoordelijk de voorfinanciering, het ontwerp, de bouw en 27 jaar onderhoud van de nieuwe sluis in Eefde.

L2T is een samenwerking tussen Mobilis (civiele techniek) en Croonwolter&dros (technische installaties). De vertaling van de door deze partners gekozen naam Lock to Twente is 'Sluis naar Twente'. Eind 2017 begint de combinatie met de voorbereidende werkzaamheden voor het uitvoeren van de uitbreiding. Naar verwachting start de daadwerkelijke bouw van de tweede kolk in 2018 en medio 2020 varen de eerste schepen door de nieuwe sluis.

Een tweede sluiskolk bij Eefde verkort de wachttijden voor schepen en maakt deze belangrijke toegang tot Twente minder kwetsbaar bij onderhoud en calamiteiten. De nieuwe kolk is geschikt voor klasse Va-schepen, het grootste type schip dat na de verruiming van de Twentekanalen wordt toegestaan.

Zonnepanelen en bijzondere sluisdeur

De nieuwe kolk is zodanig ontworpen dat deze energieneutraal is. De technische installaties worden energiezuinig uitgevoerd. De energie, die nog nodig is voor bediening van de kolk, wordt straks op het sluiscomplex opgewekt met zonnepanelen.

De nieuwe kolk krijgt een voor Nederland unieke segmentdeur aan de kanaalzijde van het complex. Een segmentdeur ligt plat op de bodem als de sluis is geopend en draait vanuit die positie omhoog als de sluis wordt gesloten. Deze deur is ook nog werkzaam bij zeer hoge waterdruk. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de andere deur in de sluis beschadigd raakt en deze zijn waterkerende functie verliest. Hierdoor kunnen grote verschillen in het waterniveau ontstaan. Bij een calamiteit in de sluis draagt deze functionaliteit bij aan de veiligheid.

Nieuw bediengebouw

Rijkswaterstaat heeft de markt uitgedaagd om bovenop wat reeds was uitgevraagd en binnen de gestelde maximale prijs meerwaarde te creëren voor het sluiscomplex. Deze mogelijkheid is aangegrepen door het opnamen van een nieuw bediengebouw in de aanbieding. Dit nieuwe bediengebouw – van waaruit straks beide kolken, de pompen en het aflaatwerk worden bediend - wordt energiezuinig, toekomstbestendig en sluit aan op het monumentale en landschappelijke karakter van het sluiscomplex.

CO2 Prestatieladder

Uitbreiding Sluis Eefde is een project waar een nadruk ligt op duurzaamheid. Om dit aan te tonen, hebben wij de ambitie om te voldoen aan niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. We gaan dus met zijn allen hard aan de slag om de CO2-uitstoot van het project zo laag mogelijk te houden. Elk half jaar zullen we de interne en externe belanghebbenden informeren over onze carbon footprint, de maatregelen en de voortgang van het project. Dit bericht vormt het startschot hiervan.

Prognose footprint

In de afgelopen maanden hebben wij een carbon footprint voor het gehele project opgesteld. De verdeling van emissiestromen van het project Uitbreiding Sluis Eefde ziet er als volgt uit:

  • Productie van gebruikte goederen (83%)
  • Gebruik van materieel (14%)
  • Transport (3%)

Aan het einde van dit bericht staan de bovenstaande drie categorieën in detail weergegeven.

Doelstelling

Door duurzame keuzes die zijn gemaakt in het ontwerpproces, hebben wij al een flinke reductie gepland. De bovenstaande (geplande) carbon footprint ligt namelijk 10% lager dan oorspronkelijk gepland. In de komende maanden kijken wij of er nog meer mogelijkheden zijn om te reduceren, zodat we nog lager uitkomen!

Naast de uitstoot in de realisatiefase, wordt er natuurlijk nog meer CO2 uitgestoten zodra de sluis is opgeleverd. Hiervoor hebben we ook een doelstelling, namelijk een reductie van 100% ten opzichte van een standaard ontwerp. Dit realiseren wij door de aanleg van zonnepanelen en door het gebruik van groene stroom. Zo wordt de sluis dus klimaatneutraal!

Bijdragen?

Wil jij bijdragen aan het behalen van deze ambitieuze doelen? Dat kan! Heb je ideeën voor maatregelen of acties, of heb je een vraag over dit duurzame traject? Laat het ons weten via: mailbox@tbi-l2t.nl

Detail uitleg emissiestromen

Productie van gebruikte goederen (83%)

Gebruik van materieel (14%)

Transport (3%)

Timelapse plaatsen damwanden Kapperalle