Uitbreiding en Renovatie van Afvalwaterzuivering Zwanenburg

Projectinformatie

Project Uitbreiding en Renovatie van Afvalwaterzuivering Zwanenburg
Locatie Zwanenburg
Opdrachtgever Het hoogheemraadschap Rijnland
Looptijd 2022-2025

In opdracht van het hoogheemraamschap Rijnland voert Mobilis als voortzetting van de Water Zuiveringen Alliantie (WZA), een duurzame vaste samenwerking bestaande uit Mobilis, Croonwolter&drosRWBTAUW en Sweco, de renovatie en uitbreiding van de zuivering in Zwanenburg uit. 

AWZI Zwanenburg is onderdeel van integraal project AWS Zwanenburg en omvat de uitbreiding en renovatie van de AWZI waarna de zuivering, naast de huidige capaciteit, het afvalwater afkomstig van AWS Haarlem-Schalkwijk en AWS Heemstede kan ontvangen. 

Oude situatie

Impressie nieuwe situatie

De AWZI’s Heemstede en Haarlem-Schalkwijk zijn na 30 jaar aan het einde van hun technische levensduur. Het afvalwater van de AWZI’s Heemstede en Haarlem-Schalkwijk zal via een nieuw te realiseren transportsysteem worden getransporteerd naar AWZI Zwanenburg. AWZI Zwanenburg wordt deels gerenoveerd en uitgebreid om de toename aan afvalwater te kunnen verwerken. AWZI Zwanenburg wordt hiermee de grootste zuivering van HHR Rijnland.

Het uitbreiden van de AWZI bestaat uit een nieuw te bouwen ontvangstwerk met luchtfiltering, een beluchtingstank en een nabezinktank met slibretourgemaal. Ook wordt er boosterput aangelegd om de toename in effluentafvoer te kunnen waarborgen. Het huidige ontvangstwerk zal, nadat het uit gebruik genomen is, omgebouwd worden tot slibtransportgemaal waardoor het slib in de toekomst naar AWZI Haarlem Waarderpolder vervoerd kan worden voor verdere verwerking. De initiële ontwerpcapaciteit van de AWZI wordt door de uitbreidingswerkzaamheden vergroot van 6.000 m3/h naar 8.400 m3/h.

Het renoveren van de AWZI beslaat betonreparatie aan alle civiele/bouwkundige onderdelen, het vervangen van een groot deel van de zuivering- en gebouwgebonden installaties en het toekomstbestendig maken van de bedrijfsgebouwen en het terrein.

Nieuws & actualiteiten

Drie aannemers gegund voor renovatie AWZI Zwanenburg

Na een geslaagde en intensieve aanbestedingsperiode worden de werkzaamheden aan drie aannemers gegund. De aannemers hebben hun plannen ingediend op de EMVI criteria samenwerking, duurzaamheid en risicobeheersing. Zij zullen zich eerst bezig houden met voorbereidende werkzaamheden. Vanaf eind 2022 gaat daadwerkelijk de schop in de grond. Volgens planning wordt begin 2025 het nieuwe afvalwatersysteem in gebruik genomen.

Remco Hoeboer, directeur Mobilis en Simone Boogaard, Hoogheemraamschap Rijnland