Uitbreiding Coentunnel

Projectinformatie

Project Uitbreiding Coentunneltracé
Locatie Amsterdam
Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Looptijd jan 2008 - mei 2013

Iedere dag maken ruim honderdduizend automobilisten gebruik van de Coentunnel. En dat is te veel voor dit snelweggedeelte, waar het tracé overgaat van drie rijstroken naar een tweebaansweg. Knooppunt Coenplein, oftewel ‘de flessenhals’, hoort dan ook al jaren thuis in de Nederlandse file top 10. Een probleem dat, wanneer er niets aan gedaan wordt, steeds meer stagnaties zal opleveren op de gehele Amsterdamse ring en de toeleidende wegen.

De oplossing? Capaciteit creëren. Een uitbreiding van het het aantal rijstroken, inclusief de aanleg van een Tweede Coentunnel met wisselstroken tussen de A8 en de A10, moet de veilige doorstroming van het verkeer weer op gang brengen.

Vier tunnelelementen

De Tweede Coentunnel is net als zijn voorganger een afzinktunnel. Het gesloten gedeelte van de tunnel bestaat uit vier afzinkelelementen van elk ca. 180 meter lengte. Deze elementen zijn vervaardigd in een bouwdok nabij Barendrecht. Van daaruit werden zij via de Nieuwe Maas, de Noordzee en het Noordzeekanaal naar de afzinklocatie gevaren. Daar zijn zij op de centimeter nauwkeurig op hun plaats gebracht. Een grote uitdaging was het integreren van de weg en de tunnel met de installaties. Alle communicatiesystemen, verkeerssignalering, ventilatiesystemen, etc. die hiertoe behoren, voldoen aan de nieuwste eisen op het gebied van tunnelveiligheid.

Wegen en kunstwerken

Om de Tweede Coentunnel aan te laten sluiten op de A8 en de A10, zijn er diverse verbindingswegen gerealiseerd. Het Coenplein ondergaat een reconstructie en de viaducten op het traject worden aangepast op de nieuwe situatie. Bovendien zijn er twee nieuwe kunstwerken bij gebouwd. Het is niet de techniek, maar de beperkte bouwtijd die dit gedeelte van het project complex maakt. En dan te bedenken dat er gewerkt wordt in een van de drukste gebieden van Nederland! De voorbereiding en logistiek van de werkzaamheden vormen daarom een cruciale factor in het slagen van het bouwproces.

Zeven partners

Coentunnel Company bestaat uit zeven partners nl. Arcadis, Besix, CFE, Dredging International, Dura Vermeer Groep, Mobilis en Vinci. Zeven partijen die elkaar gevonden hebben op het gebied van kennis, kwaliteit en betrouwbaarheid. Samen staan zij aan het roer van een professioneel en voortvarend team dat voldoende vermogen heeft om een omvangrijk project als dit in goede banen te leiden. Op financieel én technisch gebied. Van ontwerp tot oplevering. Nu, maar ook nog in 2037.

Het contract behelst het bouwen van de tweede Coentunnel, toeleidend wegenstelsel, bijbehorende kunstwerken en de verkeers- en tunneltechnische installaties alsmede de renovatie van de bestaande Coentunnel.

Coentunnel Company financiert de werkzaamheden zelf en zal tot 2037 het gehele systeem onderhouden. Tijdens deze onderhoudsperiode zal Rijkswaterstaat het consortium betalen door middel van een beschikbaarheidsvergoeding, gebaseerd op het werkelijk beschikbaar zijn van het wegsysteem voor de weggebruikers.
 

Tweede Coentunnel van begin tot eind