Uitbreiding AWZI Waddinxveen-Randenburg

Projectinformatie

Project Uitbreiding AWZI Waddinxveen-Randenburg
Locatie Waddinxveen

Met moderne meet- en regeltechniek zuivert de AWZI Randenburg efficiënter en energiezuiniger het afvalwater van 35.000 huishoudens en pakweg 20.000 bedrijven uit Waddinxveen, Boskoop en Reeuwijk.

De volgende onderdelen heeft Mobilis uitgevoerd:

  •  Beluchtingstank met anaërobe ruimte/voordenitrificatieruimte en nitrificatieruimte met bellenbeluchting
  •  nabezinktank
  •  blowergebouw met met laagspanningsruimten en pompenruimte
  •  retourslibgemaal
  •  zandvanger
  •  verdeelwerk
  •  effluentbeluchtingsput
  •  4 geurfilters