Spooromgeving Geldermalsen

Projectinformatie

Project Spooromgeving Geldermalsen
Locatie Geldermalsen
Opdrachtgever Prorail
Looptijd 2019-2021

Het project SpoorOmgeving Geldermalsen (SOG) is gegund aan de combinatie Mobilis en Dura Vermeer. Samen met ProRail vormen wij De Lingense Alliantie; de organisatie die het project uitvoert.

De combinatie is verantwoordelijk voor het scheiden van het hoog- en laagfrequent van het treinverkeer in en rondom Geldermalsen. Hiervoor wordt het emplacement uitgebreid van twee naar vier perrons en zal een derde spoor – De Merwedelingelijn tussen Dordrecht en Geldermalsen – worden aangelegd.

De bouw is begin 2019 gestart. De ombouw vindt plaats in vijf buitendienststellingen. In de buitendienststelling van zomer 2020 is het complete emplacement in ongeveer 700 uur omgebouwd. De treinenloop werd tijdens deze buitendienststelling minimaal verstoord. Naar verwachting is de spooromgeving 2021 gereed.

Over spooromgeving Geldermalsen

Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. De capaciteit van het spoor moet daarom meegroeien. Het spoorwegnet moet geschikt worden gemaakt voor de huidige en toekomstige vraag van vervoerders en reizigers. Voor de lijn Amsterdam – Utrecht – Eindhoven is het aantal intercity’s per uur, per richting al toegenomen van vier naar zes. Het aantal sprinters tussen Utrecht en Geldermalsen gaat straks van vier naar zes per uur, per richting. Om dit te kunnen realiseren zijn aanpassingen aan de bestaande infrastructuur noodzakelijk. In en om Geldermalsen passen we daarom het spoor en het station aan. De MerwedeLingelijn, tussen Dordrecht en Geldermalsen, krijgt een eigen spoor. Zo hoeven de treinen op die lijn niet meer het drukke spoor tussen Amsterdam – Utrecht – Eindhoven te kruisen. Ook breiden we op station Geldermalsen de perrons uit en komt er een reizigerstunnel die meer ruimte en comfort biedt.

In Tricht worden de bestaande spoorwegovergangen ter plaatse van de Nieuwsteeg en de Lingedijk vervangen door onderdoorgangen. De Nieuwsteeg wordt geschikt voor fiets- en voetverkeer en de Lingedijk wordt geschikt voor fiets-, voet- en autoverkeer. Een derde onderdoorgang realiseren we ter plaatse van de toekomstige randweg aan de noordzijde van Tricht. Daarnaast werken we aan maatregelen om geluid en trillingen te verminderen en verbeteren we de waterhuishouding samen met het Waterschap Rivierenland.

Waarom een alliantie?

Er gaat in relatief korte tijd veel gebeuren op en rond het spoor Geldermalsen. Dit willen we zorgvuldig en veilig uitvoeren, met zo weinig mogelijk hinder en overlast voor de omwonenden en de omgeving. Daarom is besloten om de krachten van de opdrachtgever (ProRail) te bundelen met de opdrachtnemer (combinatie Dura Vermeer en Mobilis). Samen werken we als één team; De Lingense Alliantie. Het team wordt aangestuurd door het Alliantie Management Team (AMT). Het AMT heeft de dagelijkse leiding over de alliantie. Elk teamlid heeft zijn eigen aandachtsveld. 

Geslaagde 38-daagse buitendienststelling juli/augustus 2020

timelapse inhijsen reizigerstunnel

Tijdens de buitendienststelling is ontzettend veel werk verzet om het spoor en het station klaar te maken voor de toekomst. Zo ligt de ruwbouw van de toekomstige reizigerstunnel onder het spoor, zijn er wissels en sporen vernieuwd, zijn er twee nieuwe perrons in gebruik genomen en is er in Tricht gewerkt aan toekomstige onderdoorgangen. De afbouw kan nu verder zonder dat het treinverkeer daar nog hinder van zal ondervinden. Bekijk in de timelapse het inhijsen van de reizigerstunnel.

Inrijden spoormoot 4/5 juli 2020

In de nacht van 4 op 5 juli 2020 is de spoormoot met een gewicht van 3300 ton in het spoor gereden voor de toekomstige randweg in Tricht. Dit gebeurde op 3 rijen van SPMT’s (Self Propelled Modular Transporter) van Sarens, voorzien van 99 assen met elk 4 wielen (396 wielen in totaal!). De spoormoot moest een afstand afleggen van ongeveer 150 meter, waarbij het gedeelte tussen de damwanden precisiewerk vereiste. Bekijk de timelapse voor een samenvatting van deze mijlpaal!

Timelapse inrijden spoormoot

Project in Beeld juni 2020

Buitendienst stelling 30-8/2-9-2019

Inschuiven spoordek 19/22 april 2019

Ontdek meer over dit project en volg de werkzaamheden!

naar de website van de Lingense Alliantie