Spits- en weefstroken Rijksweg A12

Projectinformatie

Project Spits- en weefstroken Rijksweg A12
Locatie Ede - Veenendaal

In het kader van de Spoedwet wegverbreding is op de A12, tussen Ede en Veenendaal, zowel aan de Noord- als de Zuidzijde een spitsstrook aangelegd. Tevens zijn er een aantal weefstroken gerealiseerd.

Het project is uitgevoerd in combinatie met Van Gelder voor het grondwerk en de wegverbreding en Van Gelder KLM voor het aanleggen van de verkeersregelinstallaties.

Ten gevolge van de wegverbreding is een bestaande onderdoorgang aangepast en zijn een drietal viaducten vervangen. Daarnaast is er een nieuw viaduct voor de ontsluiting van Veenendaal-Oost en een ecoduiker onder de A12 aangelegd. Tevens zijn er op diverse locaties langs de A12 geluidsschermen en een grondke-rende constructie aangebracht.

 Het werk is opgedeeld in 2 fasen. Start uitvoering van de eerste fase was augustus 2007 en liep tot mei 2008. De tweede fase was aansluitend aan de eerste fase en is in april 2009 afgerond.