Speciale Technieken aan het werk

Van het handmatig repareren tot het uitvoeren van injectiewerkzaamheden, Speciale Technieken speelt met de expertise in betonreparaties een belangrijke rol in de renovatie van de Maastunnel, het realiseren van de RijnlandRoute en de renovatie van de Sluis in Eefde.

Het cluster Speciale Technieken (voorheen Servicis) van Mobilis is een betonreparatiebedrijf in het bezit van het BRL3201 certificaat. Zich begevend op de industrie- en inframarkt voert Speciale Technieken veel betonreparatie en -renovatiewerkzaamheden uit. Met meerdere expertises in huis zoals milieubeschermingstechnieken en het verzorgen van chemisch resistente coatings is dit cluster breed inzetbaar op projecten.

Renovatie Maastunnel

Een van de projecten waar Speciale Technieken een bijdrage aan levert is het project Renovatie Maastunnel. TBI-bedrijven Mobilis, Croonwolter&dros en Nico de Bont werken samen aan de restauratie van de tunnel. De bedrijven werken momenteel aan de derde fase betreffende de fiets- en voetgangerstunnel. Mobilis is bij de renovatie van de Maastunnel verantwoordelijk voor de stort van de nieuwe vloer, het coaten van het plafond en het begeleiden van de onderaannemers. Speciale Technieken voert onder Mobilis de reparaties aan het beton uit. Hierbij worden delen van het beton die er niet zomaar uitgehaald kunnen worden zoals de wanden, het plafond en de vloer afgeklopt, uitgehakt en gerepareerd. Daarnaast worden diverse injectiewerkzaamheden uitgevoerd voor het stoppen van watervoerende scheuren (lekkages) en het vullen van stortnaden.

Rijnlandroute

Ook bij de RijnlandRoute werkt Speciale Technieken, in opdracht van Comol5, hard aan de nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. Bij dit project wordt door Speciale Technieken de betonnen onderzijde van het brugdek hersteld door middel van het aanbrengen van spuitbeton. Met deze techniek wordt de reparatiemortel tegen het plafond aan gespoten (natte methode). Naast het handmatig repareren en spuiten doet het cluster ook veel injectiewerkzaamheden om watervoerende scheuren droog te krijgen.

Voor Comol5 voert Speciale Technieken voornamelijk kleine reparatiewerkzaamheden uit. Wanneer er een betonnen constructie uit de kist komt, zijn er altijd wat oneffenheden zoals gaten die gevuld moeten worden. Voor de viaducten worden de stukjes die er niet helemaal mooi uit zijn gekomen weer op kleur gepoetst. Met herstel daarvan wordt het weer een mooi geheel. Het boren van de tunnel is een van de highlights van de RijnlandRoute. Om de start- en ontvangstbakken van de tunnelboor droog te houden is er rondom de bak heen geïnjecteerd met een snelreagerende injectievloeistof.

Sluis Eefde

Nu de nieuwe sluis in Eefde op 20 april geopend is breekt de fase van renovatie van de Zuidersluis aan. In samenwerking met Croonwolter&dros en Hollandia wordt de buitendienststelling benut om diverse werkzaamheden aan constructie en installatie uit te voeren. De sluis wordt afgedamd en leeggepompt. De bruggebouwen en sluisdeuren worden uitgehesen en over het water getransporteerd naar Krimpen ad IJssel. Op het sluizencomplex wordt door Mobilis Speciale Technieken onderhoud gepleegd aan de betonconstructie van de kolk en de heftorens. Al het staalwerk wordt geconserveerd, waarbij speciale aandacht is vereist aan de Chroom 6 houdende onderdelen. Zodra alle onderdelen opgeknapt zijn, kan de sluis, naast de nieuwe sluis, weer open om de capaciteit van de IJssel naar het Twentekanaal te verdubbelen.

Het Cluster Speciale Technieken houdt zich dagelijks bezig met bouwkundige nieuw- en verbouwprojecten en renovaties. Daarnaast voeren wij alle gangbare vormen van betonreparatie en betononderhoud uit. We werken op en aan plants in de (proces)industrie, zuiveringen, gemalen, tunnels, bruggen, viaducten, sluizen en spooromgevingen..........

lees meer over speciale technieken