Schiereiland pompenkamer bluswaterbekken Beekerveld Chemelot

Projectinformatie

Project Schiereiland pompenkamer bluswaterbekken Beekerveld Chemelot
Locatie Geleen
Opdrachtgever EdeA

In opdracht van EdeA heeft Mobilis, voorheen Timmermans Infratechniek onder haar leiding en verantwoording de civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd voor het leveren en monteren van een bluswaterplatform bij de blusvijver Beekerveld op de Chemelot locatie te Geleen.

Tot de belangrijkste werkzaamheden behoorden het opstellen van de benodigde (detail)engineering, het vervaardigen van de funderingspalen, het prefabriceren, monteren en stellen van de prefab betonnen constructie, het verwijderen en herstellen van de folieconstructie en het aanbrengen van twee trapconstructies, leuningen en filters. Daarnaast hebben we de omkoppeling van de bestaande bluswaterleidingen verzorgd.

Gekozen uitvoeringsmethode

Gekozen is om de werkzaamheden in een buitendienststelling uit te voeren waarbij zo veel als mogelijk geprefabriceerd wordt. Het bluswaterbekken is gedurende één week drooggelegd om het schiereiland te kunnen bouwen. In deze week is er 24 uur per dag gewerkt. De gekozen uitvoeringsmethode heeft als voordeel voor de opdrachtgever dat het bluswaterbekken maar gedurende een korte periode buiten gebruik is en dat er geen kosten hoeven te worden gemaakt voor een tijdelijke waterkering welke risicovol is en veel tijd vergt. Bijkomend voordeel is dat gelijktijdig in den droge de bestaande buffer volledig gereinigd kan worden.

Uitvoering werkzaamheden

Het bluswaterbekken is drooggepompt en alle vissen gevangen. De folie is plaatselijk weggesneden en de stalen buispalen geboord. Na het ontgraven van de kelderbak is de prefab betonnen kelderbakconstructie door Voorbij Prefab Beton aangevoerd, gemonteerd, gesteld en aangegoten. Nadat aanvulling rondom de kelderbak, is de folieconstructie hersteld en aan de kelderbak vastgelast opdat het bekken volledig waterdicht is. In verband met veiligheidsoverwegingen (geen hijsactiviteiten boven de folielassers) zijn hierna de prefab betonnen balken van het bordes geplaatst, de vloerplaten van het bordes gelegd, de druklaag gestort en gevlinderd. Gelijktijdig met deze werkzaamheden is het bassin gereinigd en het slib met behulp van zuigwagens verwijderd.

Er is met man en macht dag en nacht doorgewerkt om ervoor te zorgen dat het bassin aan het einde van de week weer gevuld kon worden met water.

Dankzij de inzet van alle medewerkers zijn de werkzaamheden volgens planning verlopen.

Schiereiland gerealiseerd

Gedurende één week tijd is op basis van een gedetailleerde urenplanning en opgesteld draaiboek de prefab betonnen kelderbak en het betonnen bordes gerealiseerd, de folieconstructie hersteld en het gehele bekken gereinigd. Een knap staaltje samenwerking tussen de TBI Infra bedrijven.

Na de buitendienststellingsweek, waarin 24 uur per dag is doorgewerkt, is de definitieve vloer gestort en zijn de leuningen en de twee trappen gemonteerd.

De containers met de nieuwe pompen zijn geplaatst en geïnstalleerd door de opdrachtgever.

Na het testen van de pompinstallatie heeft de definitieve omkoppeling op de bluswaterleidingen plaatsgevonden en is de toerit naar het schiereiland gemaakt.

Wij hebben de aanleg van het schiereiland voor u vastgelegd

Time-lapse gezien vanaf de rechterkant

Time-lapse gezien vanaf de linkerkant

Time-lapse gezien vanuit het werk