RWZI Weesp

Projectinformatie

Project RWZI Weesp
Locatie Weesp
Opdrachtgever Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet
Looptijd Februari 2018 - Augustus 2021

Mobilis heeft voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) gebouwd in Weesp. De nieuwe RWZI is een ICEAS-zuivering van Xylem waarbij het zuiveringsproces niet in meerdere tanks, maar in één zuiveringstank plaatsvindt. Zo blijft er ruimte over voor toekomstige ontwikkelingen.

De RWZI Weesp is gelegen aan de noordzijde van Weesp, aan de rand van het bedrijventerrein en langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Rondom het zuiveringsterrein zijn verschillende bedrijven gevestigd. De RWZI behandelt het afvalwater uit de kernen Muiden, Weesp en Nigtevecht. Het afvalwater vanuit Muiden wordt met een persleiding in het vrijverval-stelsel van Weesp geloosd. Vanuit de kern Nigtevecht komt het afvalwater in het ontvangwerk op de RWZI middels een persleiding.

De oude rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weesp dateerde uit 1974 en was aan vervanging toe. Toen werd nog gewerkt met oxidatiebedden, een technologie die nauwelijks meer wordt toegepast in Nederland. Ook worden de verschillende vergunningseisen nu niet gehaald. Onder meer op het gebied van stikstof heeft het waterschap tijdelijk een vergunning met ruimere eisen. “De realisatie van de nieuwe zuivering maakt een einde aan deze ongewenste situatie”’, stelt het waterschap.

Bouw

De aanneemsom van de nieuwe zuivering is 13,9 miljoen euro (exclusief BTW) en is gerealiseerd door Mobilis als hoofdaannemer. Bij de bouw zijn ook Tauw, Pannekoek GWW, RWB Waterservices, Xylem, Moekotte en Croonwolter&dros betrokken. Er is gewerkt met een contract voor Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contracten (UAV-GC) voor design & construct met één jaar onderhoud. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft in de aanbesteding geen specifieke technologie voorgeschreven, maar de ICEAS-technologie bood de beste oplossing voor de RWZI in Weesp.

 

Technologie

In de ICEAS-zuivering is het cyclische zuiveringsproces (reageren, uitzinken, decanteren en stabiliseren) volledig geautomatiseerd terwijl de aanvoer continue doorloopt. Doordat de cyclus niet plaatsvindt in meerdere tanks, maar in één zuiveringstank kan worden bespaard op ruimte en bouwkosten. Zo ontstaat er op het huidige terrein extra ruimte. Bijvoorbeeld voor het uitbreiden van de zuivering, het plaatsen van zonnepanelen of een extra zuiveringsstap. De nieuwe zuivering verbruikt relatief weinig energie. Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde is 23 kWh/i.e. verwijderd. De nieuwe zuivering Weesp zal minder dan 19,5 kWh per i.e. verwijderd gebruiken. De Inwonerequivalent (i.e.) is in Nederland een eenheid van vervuiling. Het is de gemiddelde hoeveelheid vervuiling in het afvalwater die een persoon in huis veroorzaakt en is gebaseerd op de gemiddelde vervuiling door zuurstofbindende stoffen die een persoon per etmaal produceert.

Klimaatbestendig

De nieuwe zuivering wordt ook klimaatbestendig. Mocht er door zeer hevige regenval water op het terrein komen te staan, dan blijft de zuivering gewoon werken. De belangrijkste elektrische installaties zijn namelijk hoger aangelegd. Verder zal het influent-gemaal van de zuivering ook blijven werken bij een flinke overstroming. Zo kan de RWZI worden ingezet om na hoogwater een deel van het gebied leeg te pompen. 

Lees meer over onze wateroplossingen