RWZI Alblasserdam

Projectinformatie

Project Rioolwaterzuivering
Locatie Alblasserdam
Opdrachtgever Waterschap Rivierenland
Looptijd maart 2014 - maart 2016

Onderscheidend op het gebied van afvalwaterzuivering

Voor Waterschap Rivierenland heeft TBI-onderneming Mobilis samen met projectpartner RWB en Xylem succesvol een EXPANDIS powered by ICEAS rioolwaterzuiveringssysteem bij RWZI Alblasserdam gerealiseerd. TBI-onderneming Croon Elektrotechniek was verantwoordelijk voor de elektrotechniek. EXPANDIS powered by ICEAS bespaart 40% Energie bij RWZI Alblasserdam. Meer informatie over de aanleiding van dit project is online te vinden via: http://preview.dot72.nl/tbi/media/attachments/zuiver_water.pdf

Met deze innovatie bespaart de RWZI maar liefst 40% energieverbruik ten opzichte van de huidige situatie en gaat de CO2 van het complex evenredig omlaag.

Koen de Jong, projectleider bij Mobilis: “Op allerlei plekken ter wereld is dit systeem al beproefd en nu voor het eerst succesvol gebouwd in Nederland, hiermee zijn we echt onderscheidend op het gebied van afvalwaterzuivering”.

Efficiënt afvalwaterzuiveringssysteem

Een EXPANDIS powered by ICEAS is een volledig geautomatiseerd en zeer efficiënt afvalwaterzuiveringssysteem dat TBI-onderneming Mobilis in samenwerking met RWB en Xylem heeft ontwikkeld. Een EXPANDIS powered by ICEAS kan eenvoudig worden geïntegreerd binnen bestaande installaties en processen. Hierdoor kan het systeem breed worden toegepast binnen de communale en industriële afvalwatersector. De installatie bestaat uit een of meer compartimenten die afzonderlijk van elkaar werken. In elk compartiment vinden drie processen na elkaar plaats: beluchten, bezinken en afvoeren van het gezuiverde water. Het proces is volledig geautomatiseerd en alles is op afstand te besturen.

Ruimtebeslag zeer gering

De Waterschappen gaan van decentrale naar centrale rioolwaterzuiveringen (RWZI’s). Oude kleinschalige RWZI’s worden door de waterschappen afgekoppeld en gesloopt. Veelal komt er een pompgemaal voor in de plaats om het afvalwater naar een grotere RWZI te pompen. Capaciteitsvergroting van deze centrale RWZI
is niet altijd haalbaar in verband met de beschikbare ruimte en de inpassing binnen de bestaande RWZI-layout.

EXPANDIS powered by ICEAS is eenvoudig te integreren binnen een bestaande RWZI. Doordat de processen van beluchting en nabezinking in één reactor plaatvinden, is het benodigde ruimtebeslag zeer gering. De diepe semi-ondergrondse bouwwijze, zonder toepassing van een tussengemaal (vrijverval), zorgt voor een energetisch zeer efficiënte en duurzame RWZI-uitbreiding.

Voordelen

 • Klantgericht
 • Ontzorging door innovatief totaalconcept: Design,Build, desgewenst Maintain. Ook Turnkey is mogelijk.
 • De eenvoudige bediening vraagt weinig extra tijd van de operator. Op basis van actiefslib; daardoor geen lange ent -/opstartperiode.
 • Doordat de compartimenten per stuk uit bedrijf kunnen worden genomen is de RWZI altijd operationeel.
 • Duurzaam
 • Kleine footprint: geen nabezinktanks of retourslibsystemen.
 • Energiezuinig: vrijverval-systeem; geen energieverbruik van pompen.
 • Energiezuinig: hoge beluchtingsefficiëntie door de verdiepte bouwmethode met grote bassindiepte. door de semi-ondergrondse bouw komt EXPANDIS powered by ICEAS slechts ca. 1 meter boven het maaiveld uit.

Uitvoerbaar

 • Modulair: eenvoudig uit te breiden / te verkleinen door de gecompartimenteerde bouwwijze.
 • Integratie: eenvoudig in bestaande RWZI te integreren: risicoloze ombouw. Voor EXPANDIS powered by ICEAS zijn slechts 2 grote leidingen nodig: influent en effluent.
 • Ook bij nieuwbouw van een zuivering kan EXPANDIS powered by ICEAS worden ingezet.

Kostenbewust

 • Onderhoudsarm: Geen nabezinktanks of retourslibsystemen, gereed voor Asset Management.
 • Lage investering: geen nabezinktanks of retourslibsystemen.
 • Kleine Footprint: geen extra grondaankoop nodig.

Toepasbaar voor anderen

EXPANDIS powered by ICEAS speelt maximaal in op onzekere capaciteitsprognoses die bijvoorbeeld ontstaan door:

 • Mate van afkoppeling van regenwater met gescheiden gemeentelijke rioolstelsels.
 • Onzekerheid bevolkingsomvang /- samenstelling.
 • Ontwikkeling industriegebieden, meer vervuiling