Parkeergarage Santrijn Oosterhout

Projectinformatie

Project Parkeergarage Santrijn Oosterhout
Locatie Oosterhout
Opdrachtgever Gemeente Oosterhout
Looptijd mei 2014 - jun 2016

In het centrum van Oosterhout (NB), in het Santrijngebied, ontwikkelde en en realiserde Mobilis en Korteweg Bouw een parkeergarage en 53 woningen. De tweelaagse ondergrondse parkeergarage biedt 275 parkeerplaatsen. De parkeerdruk in het Santrijngebied, die samenhangt met de aanwezigheid van theater De Bussel en de nabijgelegen winkels, is hierdoor verlicht.

De samenwerking tussen TBI bedrijven Mobilis en Korteweg Bouw is vormgegeven in een bouwcombinatie. Dat houdt in dat Mobilis en Korteweg Bouw in dit project nauw samenwerken en als één partij opereren.

Parkeergarage

De garage heeft de parkeerdruk in het centrum van Oosterhout verlaagd. Het Santrijngebied werd herontwikkeld. Onderdeel hiervan was renovatie en uitbreiding van cultureel centrum De Bussel waarin een theater en een bibliotheek zijn gehuisvest. Ook voor de nieuwe appartementen en woningen is parkeercapaciteit nodig.

De bouwput is gemaakt met behulp van damwanden, groutankers en onderwaterbeton. Onder de parkeergarage zijn 500 Voton Ankerpalen (VAP®) aangebracht. Dit zijn slanke funderingselementen met een dubbele functie: het voorkomen van het opdrijven van de kelderconstructie en krachtsafdracht van de constructie naar de ondergrond.

Woningen

Op het dak van de parkeergarage zijn 20 grondgebonden stadswoningen en 33 appartementen gebouwd, verdeeld over twee appartementengebouwen en een stallingsgarage met 78 parkeerplaatsen. Door de stadswoningen ruim op te zetten zijn woningen ontstaan die voor een brede doelgroep interessant zijn. Door vervolgens te werken met een flexibele bouwmethodiek werden woningen gebouwd die mee kunnen groeien met een veranderende vraag. Op deze manier zijn de stadswoningen geschikt voor starters tot en met 50 plussers. Daarnaast kunnen met de appartementen binnen het project eventueel ook nog senioren bediend worden. De appartementen worden verhuurd en de stadswoningen werden door Blauwhoed verkocht.