Onze aanpak

Van vraag naar oplossing

Mobilis  is een bruggenbouwer van vraag naar oplossing … in letterlijke en figuurlijke zin. Wij hebben de kennis en creativiteit om voor u een passende oplossing te realiseren. Wij staan voor ons werk, dragen verantwoordelijkheid voor het eindresultaat en beheersen een breed palet aan risico’s.

Passend bij de wens van de klant en de kenmerken van het project hanteren wij verschillende contractvormen. Bijvoorbeeld een traditioneel RAW/UAV contract, Design & Construct of een Publiek Private Samenwerking, inclusief financiering (DBFM - Design Build Finance Maintain).

Mobilis werkt aan voortdurende ontwikkeling van nieuwe technieken, ontwerpkennis, risicobeheersing, contractvormen en procesbeheersing. Wij vinden dat een vereiste om een project, gedurende alle fasen van ontwerp via bouw naar beheer, adequaat en kostenoptimaal te beheersen.