Onderdoorgang Ouddiemerlaan te Diemen

Projectinformatie

Project Onderdoorgang Ouddiemerlaan
Locatie Diemen
Opdrachtgever ProRail
Looptijd augustus 2020 - begin 2023

De combinatie Mobilis-Hegeman realiseert in opdracht van ProRail de spooronderdoorgang Ouddiemerlaan te Diemen. Het werk omvat het aanleggen van een tijdelijke wegomlegging incl. tijdelijke spoorwegovergang, het realiseren van de onderdoorgang incl. trappen en liftbehuizing, het bouwen van twee fiets- en voetgangersbruggen, tijdelijke en definitieve inrichting perron en het inrichten van het stationsgebied.

Aanleiding

De huidige spoorwegovergang op de Ouddiemerlaan zorgt al jaren voor gevaarlijke situaties en ook voor veel oponthoud voor alle verkeersdeelnemers. Met de aanleg van de spooronderdoorgang verdwijnt er een obstakel in de verbinding tussen Diemen-Noord en Diemen-Centrum voor zowel snel- als langzaam verkeer. De bestaande overweg heeft naast verkeersafwikkeling ook een functie als overpad/transfer voor reizigers van het station Diemen. Het huidige station bestaat uit twee perrons die schuin tegenover elkaar liggen (in bajonetligging) en verbonden zijn door de overweg. De huidige overweg is het spilpunt van het station Diemen. In de nieuwe situatie neemt de onderdoorgang deze centrumfunctie over wat de veiligheid ten goede komt.

Visualisatie ODG Diemen

Visualisatie ODG Diemen

Tunnelalliantie

Deze spoorwegonderdoorgang maakt onderdeel uit van de tunnelalliantie projecten van ProRail. Mobilis heeft hier al veel ervaring mee opgedaan met o.a. de bouw van onderdoorgangen in Assen, Heiloo en Elst.

Ontwerp

Het ontwerp kenmerkt zich in vloeiende lijnen waardoor de omgeving, het spoordek en de perrons naadloods in elkaar overlopen. Om een sociaal veilige, aantrekkelijke en open onderdoorgang te krijgen wordt naast het fiets- en voetpad een talud toegepast waardoor de tunnel aanzienlijk breder is. De tunnel en omgeving krijgt een hoogwaardige afwerking. De wanden worden voorzien van steenstrips en een houten balustrade. Het plein wordt afgewerkt met sprekende klinkerbestrating en diverse plantenbanken met zitelementen.

Nieuws & Actualiteiten

Spektakel in Diemen nu de onderdoorgang bijna af is

De gloednieuwe straatstenen glimmen in het winterse zonnetje als de allereerste reizigers eind december 2022 voet zetten op de nieuwe voetgangersbrug. De voetgangersbrug is onderdeel is van de onderdoorgang die de combinatie Mobilis – Hegeman in Diemen bouwt in opdracht van ProRail. Met het in gebruik nemen van deze brug is een einde gekomen aan de ergste hinder voor reizigers die aankwamen of vertrokken van spoor 1, zoals veranderende looproutes. Op donderdagochtend 22 december is de tijdelijke loopbrug weggetakeld. Dit was een spectaculair gezicht.

Geslaagde buitendienststelling

In het weekend  van 23 tot 26 april 2021 is de buitendienststelling in Diemen succesvol verlopen. Een topprestatie van het team door een hele goede voorbereiding en een veilige beheerste uitvoering conform plan.
Tijdens de 76-urige buitendienstelling is de overweg verplaatst naar de reeds aangelegde tijdelijke weg zodat op de voormalige locatie van de weg gebouwd kan  worden aan de nieuwe onderdoorgang.