Onderdoorgang Middelweg Mook

Projectinformatie

Project Onderdoorgang Middelweg Mook
Locatie Molenhoek - Middelaar
Opdrachtgever ProRail
Looptijd 2017

In het uiterste noorden van Limburg scheidt een spoorlijn de dorpen Molenhoek en Mook. Het spoor ligt op een dijk waaronder een fietstunnel komt te liggen. De tunnel verbindt de Middenweg met de nog te bouwen fietsbrug over de Maas. De bouw van de onderdoorgang is in het kader van het project 'Snelfietsroute Cuijk-Mook-Nijmegen'. De Provincie Gelderland wil met dit project een snelle fietsroute creëren tussen Cuijk en Nijmegen. De combinatie Onderspoor bestaande uit Mobilis en Hegeman realiseert voor ProRail dit project.

Onderspoor plaatst in drie dagen tijd de voorgebouwde fietstunnel, tussen vrijdag en dinsdag (13-17 oktober 2017). Het plaatsen gebeurd tijdens een buitendienststelling van het spoor. Op vrijdagochtend beginnen de voorbereidende werkzaamheden en zaterdagochtend om 8 uur begint het afgraven van de dijk. Nadat de dijk is afgegraven hijsen we de prefab delen en keerwanden in. Wanneer de tunnel in elkaar is gezet vullen we de dijk weer aan.

In 76 uur tijd moet de hele onderdoorgang gereed zijn want na de plaatsing begint aansluitend de volgende fase van het project. Om 1 uur dinsdagmiddag moet het werkterrein zijn overgedragen aan VolkerRail, zij vernieuwen vervolgens het spoor.

Snelfietsroute

Het initiatief voor het maken van de fietstunnel komt vanuit Provincie Gelderland. Zij willen door middel van snelfietsroutes de regio aantrekkelijker maken voor zowel inwoners als bedrijven. Samen met de regiogemeenten streven zij naar een aantrekkelijke, goed bereikbare en internationaal concurrerende regio ten zuiden van Nijmegen. De directe fietsverbindingen in de omgeving dragen bij voor deze missie. Samen met de Fietsersbond en verschillende belangengroepen werken gemeenten en Provincie samen aan de realisatie van een netwerk van snelfietsroutes. De snelfietsroute Cuijk – Mook – Nijmegen is een onderdeel hiervan. In de route zit een brugverbinding over de Maas, tussen Cuijk en Mook. Deze brug is van cruciaal belang voor de snelfietsroute.

Naast de Maas levert ook de spoorlijn een probleem voor de bereikbaarheid van de omgeving. Het spoor vormt ter plaatse van de Lindenlaan een barrière (zie rode cirkel voor locatie onderdoorgang Middelweg) ter hoogte van km 27,4. Een ongelijkvloerse kruising met spoor is daarom vereist voor de fietsers om richting Nijmegen of Cuijk te kunnen laten fietsen.