Onderdoorgang Heiloo

Projectinformatie

Project Onderdoorgang Heiloo
Locatie Heiloo
Opdrachtgever ProRail
Looptijd 2018-2020

De combinatie Mobilis-Hegeman bouwt in Heiloo de onderdoorgang op de plaats waar de Vennewatersweg het spoor kruist. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van ProRail binnen de TunnelAlliantie.

Werkzaamheden

Met de komst van de onderdoorgang in het gebied blijven de doorgaande routes ook in de toekomst behouden. De Vennewatersweg heeft aan de noordzijde een doorgaand fiets- en voetpad. Waar nu de overweg is met het spoor komt de  onderdoorgang te liggen. De onderdoorgang bestaat uit betonnen tunnelbak met een fundatie en open toeritten. Aan de noordzijde komt langs het spoor een fietsbrug die over de onderdoorgang heen loopt. De wandafwerking (bv tegelwerk) behoort niet tot de scope, dit wordt door de gemeente aangebracht.

De recreatieve fietsroute die aan de oostkant ligt, wordt met een fietsbrug over de onderdoorgang aangesloten. De Noordelijke route van de Groeneweg en de fietsroute op de Zuidelijke route van de Groeneweg sluiten hierop aan. 

Naast het realiseren van de onderdoorgang legt Onderspoor ook een duiker aan ten zuiden van de huidige overweg. De spoorkruisende duiker is voorzien om het watersysteem te behouden rondom de locatie. De bestaande duiker (diameter 600) ten noorden van de huidige overweg blijft gehandhaafd.

Doelstelling Opdrachtgever

Om de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Heiloo te waarborgen is het van belang om de huidige spoorovergang van de Vennewatersweg ongelijkvloers te maken. Met de komst van Programma Hoogfrequent Spoor en de nieuwe woonwijken Zandzoom en Zuiderloo neemt de belasting op deze gelijkvloerse spoorkruising toe tot een onacceptabel niveau.

Planning

De uitvoering start eind 2018, de oplevering staat gepland voor juli 2020.  

Onderstaand de fasering op hoofdlijnen:

 • Inrichting werkterrein
 • Voorbouwen spoorkruising
 • Afsluiten Vennewatersweg
 • Aanbrengen bouwkuip en fundatie
 • Ontgraven toerit oost voor het inrijden spoordek
 • Verwijderen overweg, aanleg spoorkruisende duiker, damwanden inbrengen en inrijden spoordek tijdens Treinvrije Periode
 • Ontgraven toerit oost en west resterend
 • Realisatie betonwerk toeritten
 • Afbouw; Verharding, leuningen, pompinstallatie, inrichten maaiveld
 • Verwijderen tijdelijke constructies en opruimen werkterrein
 • Openstellen Onderdoorgang Vennewatersweg
   

Programma Hoogfrequent Spoor

Het project is gestart in het kader van het ProRail-programma Hoogfrequent Spoor en de uitbreiding van twee woonwijken binnen de Gemeente Heiloo. De onderdoorgang voorkomt verkeersopstoppingen in de toekomst wanneer meer treinen gaan rijden tussen Amsterdam en Alkmaar. Door het hele land wordt het aantal overwegen met het spoor verminderd om het treindiensten te verbeteren. Eind 2028 hoopt opdrachtgever ProRail dit programma te hebben voltooid.