Onderdoorgang 'De Maten'

Projectinformatie

Project Onderdoorgang Assen
Locatie Assen
Opdrachtgever ProRail
Looptijd April 2018 - december 2019

Voor opdrachtgever ProRail bouwt de Combinatie Mobilis – Hegeman de onderdoorgang De Maten in Assen. De nieuwe verbinding moet het zuiden van Assen verbinden met het oostelijke gedeelte van de stad. Na het aanleggen van de onderdoorgang onder het spoor door zijn de Europaweg-Zuid en de Dennenweg met elkaar verbonden. Het project is gegund binnen de TunnelAlliantie in het kader van het Gemeente-project De FlorijnAs.

De spoortunnel De Maten komt te liggen op het terrein van het onlangs gesloopte kantorenblok van Mandemaat 4. Het project kenmerkt zich door het open ontwerp. Brede groene taluds zorgen ervoor dat de onderdoorgang als ruimtelijk wordt ervaren. Voor de verbinding zijn twee rijbanen voor gemotoriseerd verkeer, een fietspad in beide richtingen en een voetpad voorzien.

Werkzaamheden

Voor het realiseren van de onderdoorgang beginnen we met het uitwerken van het ontwerp. Na de zomervakantie beginnen de werkzaamheden buiten, in  week 47 van 2018 wordt het treinverkeer een weekend stilgelegd en worden de damwanden en fundatiepalen aangebracht.
Het spoordek wordt naast de spoorbaan gebouwd en in een weekend zonder treinverkeer op de plaats gereden. Op het dek komt de spoorlijn te liggen waar straks de treinen over de weg heen rijden. Na het plaatsen van het spoordek worden de vloeren en wanden onder het dek gemaakt. Ten slotte maken we de toeritten en asfalteren we de nieuwe weg.

FlorijnAs

De aanleg van onderdoorgang de Maten is één van de laatste onderdelen van de FlorijnAs. Doel van dit programma is allereerst om de bereikbaarheid in Assen te verbeteren. Na het herinrichten van de infrastructuur zal begonnen worden met de gebiedsontwikkeling.

Nieuws & actualiteiten

de aanleg in beeld

Volg de voortgang via de bouwcam

Uitvoering Tunnel de Maten