Projectinformatie

Project Onderdoorgang De Hoven
Locatie De Hoven, Zutphen
Opdrachtgever ProRail
Looptijd Mei 2017 - oktober 2018

Stort van de werkvloer

De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de stedendriehoek Zutphen, Apeldoorn en Deventer. In de huidige situatie doorsnijdt de N345 de woonwijk De Hoven, wat één van de grotere knelpunten op de provinciale wegen van Gelderland is. Om dit knelpunt op te heffen wil de Provincie Gelderland een rondweg aanleggen ten zuidwesten van De Hoven bij Zutphen. Om deze kruising mogelijk te maken, wordt spooronderdoorgang De Hoven (ODH) gerealiseerd.

Spooronderdoorgang

De nieuwe rondweg kruist de spoorlijn Zutphen-Arnhem ter hoogte van het Tondense Enkpad. Hier komt daarom een spooronderdoorgang. Deze nieuwe onderdoorgang wordt aangelegd door Onderspoor (combinatie van Hegeman en Mobilis), in opdracht van ProRail. In mei 2017 zijn de voorbereidingen hiervoor gestart. Het spoor ligt op een dijklichaam, waardoor de onderdoorgang half verdiept komt te liggen.

‘De rondweg is te gast in het landschap’. Concreet betekent dit dat voor de vormgeving (beeldkwaliteit) van de rondweg en haar kunstwerken, behoud en versterking van de bestaande ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten als uitgangspunt gelden. Dit betekent dat de zichtbaarheid van de rondweg, kijkend vanuit de omgeving, niet verder versterkt wordt. Waar de rondweg bestaande landschappelijke lijnen en structuren kruist zijn de aanwezige en/of historische landschappelijke kenmerken het uitgangspunt voor de vormgeving.

Voorbouw

De onderdoorgang wordt op ongeveer 80 meter afstand van het spoor voorgebouwd. Op 7 juli 2017 is begonnen met het storten van de werkvloer. Wanneer de onderdoorgang is afgebouwd is zal het spoor buiten dienst gesteld worden en plaatsen we de onderdoorgang onder de spoorlijn.