Ombouw N381

Ombouw N381

Projectinformatie

Project Ombouw N381
Locatie Drachten en Oosterwolde Noord
Opdrachtgever Provincie Friesland
Looptijd september 2013 - juli 2015

De nieuwe N381 tussen Drachten en Oosterwolde-Noord is klaar. Daarmee is het gezamenlijke project van Mobilis en Friso Civiel in juli 2016 opgeleverd. In opdracht van Boskalis Nederland realiseerde de bouwcombinatie de ombouw van de Nanningaweg tot een stroomweg met gedeeltelijk twee rijstroken in beide richtingen en met ongelijkvloerse aansluitingen. Daarnaast zijn twee grote onderdoorgangen, 3 viaducten en 8 tussels bestemd voor auto en fietsverkeer gerealiseerd. Tijdens de realisatie van de N381 is de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving van het project verbeterd door gebiedsontwikkelingsmaatregelen.

Doel ombouw N381

De N381 heeft een zeer belangrijke functie in Zuidoost Fryslân. Dit uit zich onder andere in een hoog aandeel vrachtverkeer, veel meer dan op andere provinciale wegen. Omdat de weg op enkele plaatsen door of dicht langs woonbebouwing loopt, veroorzaakt dat veel hinder. Ook vinden er veel ongevallen plaats op de N381.