Mobilis Skyline Parking

TBI-onderneming Mobilis en Skyline Parking bouwen complete duurzame parkeergarages waarbij gebruik wordt gemaakt van Automatic Parking Systems (APS), een innovatieve en moderne parkeeroplossing. Mobilis bouwt als civieltechnische aannemer (ondergrondse) parkeergarages en Skyline-Parking levert de hardware en software voor autoliften waarmee de auto wordt geparkeerd.

2 tot 4 keer meer ruimte benutten

Met gebruik van dit systeem komen er geen verkeer en mensen in de garage waardoor er 2 tot 4 keer meer ruimte kan worden benut dan in traditionele parkeergarages (43 m3 per parkeerplaats in plaats van 120 m3).

Daarnaast zorgt gebruik van APS voor een grote CO2-reductie door een vermindering van de uitlaatgassen en aanzienlijk minder energieverbruik door de weinig benodigde ventilatie en verlichting.

APS is toepasbaar in bestaande, conventionele parkeergarages en in nieuwe projecten en is vooral interessant daar waar de grond voor parkeren schaars is zoals in steden en bij ziekenhuizen, hotels en vliegvelden.