MVO

Mobilis is een bouwonderneming die vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid bewust omgaat met het leefmilieu. Grondstoffen en energiebronnen zijn eindig en moeten spaarzaam en bedacht gebruikt worden. Mobilis streeft naar gebruik van energie en grondstoffen in plaats van verbruik. Mobilis ziet duurzaam bouwen als het beperken van gezondheids- en milieuschade in alle fasen van een bouwwerk, vanaf winning van de grondstof, via het ontwerp, de bouw en het gebruik, tot en met de sloop van het bouwwerk. Duurzaamheid maakt deel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

MVO Duurzaam Ondernemen Energie Zonnepanelen Windenergie Zonneenergie

Klimaatbewust

Mobilis onderneemt duurzaam en klimaatbewust door:

  • Het voorkomen van verspilling.
  • Het vermijden van schadelijke emissie.
  • Het inzetten van hernieuwbare energie.
  • Het toepassen van milieuvriendelijke producten.
  • Het toepassen van Cradle-to-cradle oplossingen.
  • Het efficiënt transporteren van mensen en bouwproducten.
  • Het creëren van betrokkenheid medewerkers.
  • Het toepassen van innovatieve producten en bouwmethoden.
  • Het gericht communiceren over haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

Samenwerking binnen TBI

Mobilis maakt deel uit van TBI en bundelt de in het concern aanwezige kennis en expertise. Samenwerking tussen de werkmaatschappijen en gedeelde kennis moet leiden tot integrale oplossingen op het gebied van duurzaamheid. TBI wil functioneren vanuit een optimale balans tussen economische vooruitgang en sociale ontwikkeling met inachtneming van de omgevingsfactoren.